Roey Yehezkel

Roey Yehezkel יצר את המועמדות ניצול משאבים בתחרות לעשות יותר מפחות : יזמות חברתית סביבתית בישראל. - לפני 3292 ימים

אנונימי הפרופיל של Roey Yehezkel עודכן. - לפני 3292 ימים