Jenya Braverman

Jenya Braverman כתב בדיון על המיזם: אתר "פסולת net" תעשייה יוצרת - אני לא יודע מה היקף וכמות המשאבים שיינתנו לזוכה בתחרות זו.. אך כזוכה או לא זהו רעיון שייעשה בהקדם. - לפני 3184 ימים