Ori D כתב בדיון על המיזם: "לעוף על זה" - עברת את התחרות - אתה יכול להתחיל לדבר (: - לפני 2526 ימים
Ori D כתב בדיון על המיזם: "דרמה קווין" - שלום דקל, נכנסת לדף הדיונים אודות המיזם. כדי לדרג - גש לדף המיזם בקישור http://kikar.changemakers.com/node/1534 ולחץ על כפתור אהבתי בצד שמאל. אורי - לפני 2547 ימים
Ori D כתב בדיון על המיזם: ערסל - מערכת דינמית לבניית שיעורים - על בסיס אילו סביבות אתם מפתחים את המוצר? - לפני 2559 ימים
Ori D כתב בדיון על המיזם: ערסל - מערכת דינמית לבניית שיעורים - ... - לפני 2560 ימים
Ori D כתב בדיון על המיזם: ערסל - מערכת דינמית לבניית שיעורים - ... - לפני 2560 ימים
Ori D כתב בדיון על המיזם: סיכונט - זו תחרות אפליקציות של עיריית תל-אביב ו-data.gov.il: http://www.telavivapp2u.co.il - לפני 2560 ימים
Ori D כתב בדיון על המיזם: סיכונט - יש בתחרות כרגע לא מעט מיזמים שמכילים סיכומי חומר, סרטונים, הסבר, לומדות וכו'... נסה לחשוב על זווית אחרת לחלוטין. - לפני 2561 ימים
Ori D כתב בדיון על המיזם: סיכונט - יש כבר אתר שעושה את זה: www.sikumim.net - לפני 2561 ימים
Ori D כתב בדיון על המיזם: מכבדים אדם ועולם - בביה"ס יד המורה - מודל השילוב החדשני שלכם הוא המיזם, והוא לא זוכה למספיק חשיפה עד הסעיף האחרון. כדאי לכם לערוך את הטופס ולמקד את כל התשובות במודל, למשל האתגרים צריכים לכלול את ההתנגדות של הורים הילדים הרגילים, והפעולות את האופן שבו אתם מתמודדים עם ההתנגדות הזו. - לפני 2561 ימים
Ori D כתב בדיון על המיזם: סח"י -סיירת חסד יחודית - ולפעמים מה שאני רוצה לכתוב נשמע כהצעה / ביקורת. זו הייתה מחמאה - נראה לי שאתם יכולים ללמד (: - לפני 2561 ימים