Lavi Malavski

Lavi Malavski כתב בדיון על המיזם: פתרון לבדלי הסיגריות - אני מוצא את הרעיון שלך מוצלח ובעל פוטנציאל גדול!, גם פיננסית עבורך! כיזם בתחום הפטנטים אמליץ לך להיזהר מפני "פרסום קודם" משמע כל פרסום או יזכור של הפטנט שלך טרם נרשם כאחד עלול לפגוע בהצלחתו. בהצלחה!! - לפני 3303 ימים