Yair Karni

Yair Karni כתב בדיון על המיזם: פרויקט אגורה - פרוייקט מעולה. עוזר לסביבה ויותר חשוב...לאנשים.. הלוואי והיו קמים פרוייקטים נוספים כאלו... - לפני 3220 ימים