Inna Ricardo-Lax

Inna Ricardo-Lax כתב בדיון על המיזם: פרויקט אגורה - אני משתמשת באתר אגורה כבר מספר שנים. לא יודעת איך הייתי מסתדרת בלעדיו. זו הרגשה נהדרת לתת משהו שאין לי צורך בו למישהו שצריך. הרגשה לא פחות טובה היא לקבל כשאין לך אפשרות לקנות. זהו פרוייקט חשוב ביותר גם בתחום החברתי וגם בתחום האקולוגי! - לפני 3337 ימים