Dror Reshef

Dror Reshef הגיב על מדד פעילות חברתי סביבתי וכלכלי. - לפני 2891 ימים המשך >
Dror Reshef מחבב עד מאוד את תחרות לעשות יותר מפחות : יזמות חברתית סביבתית בישראל. - לפני 2933 ימים

אנונימי הפרופיל של Dror Reshef עודכן. - לפני 2933 ימים