Rryy Bm

Rryy Bm כתב בדיון על המיזם: פרויקט אגורה - אתר אגורה הוא רעיון אדיר. יש בו עזרה גדולה לפרט לקבל כמעט כל דבר שצריך ללא תמורה ומאידך יש בו עזרה גדולה ועצומה לכלל בכך שחוסך המון פסולת (לכאורה) שלא נזרק עקב כל שמגיע ליעד הצורך אותו. - לפני 3230 ימים