Adva Cohen

Adva Cohen כתב בדיון על המיזם: שיתופי פעולה בין הסגל המנהלי והסגל האקדמי במכללה - אני מהצוות המנהלי ובמסגרת התפקיד עובדת עם הסגל האקדמי. אני חושבת שפעילות מהסוג הזה שהוצעה באמת יכולה לתרום לפעילות של המכללה ולעבודה השוטפת. - לפני 2304 ימים
Adva Cohen כתב בדיון על המיזם: תכנית לימודים רב-תחומית לסגל המנהלי-לימודי העשרה - מאוד אהבתי את הרעיון, את ההגיון שמאחוריו. בתור משהי שהיא חלק מהסגל המנהלי אני חושבת שהוא מאוד נכון ויכול לתרום הרבה למכללה כארגון. - לפני 2304 ימים
Adva Cohen כתב בדיון על המיזם: מעלים ערך: מחזירות נשים להיסטוריה - אני חושבת שהשימוש בוויקיפדיה הוא בהחלט דרך טובה להעלות מודעות ו"לתקן" קצת את האופן שבו מסופר הסיפור ההיסטורי. הרעיון מוצלח לדעתי מפני שהוא משקף את ההבנה שכתיבת ערך שהיא תוצאה של תחקיר ועיבוד ובעיקר של זמן ומאמץ מחשבתי וחשוב לקבל עליו גמול הולם. - לפני 2304 ימים
Adva Cohen כתב בדיון על המיזם: שובה של שחרזדה, או שעת סיפור למבוגרים - רעיון מאוד יפה ויצירתי. - לפני 2304 ימים
Adva Cohen כתב בדיון על המיזם: רדיו סמינר הקיבוצים - שותפה למחשבה שלמתרחש בסמינר הקיבוצים יש מה לתרום לחברה בכללה והרדיו הוא אמצעי מתאים. בדומה למה שעושים הסטודנטים במכללה למנהל ובמכללת ספיר. - לפני 2304 ימים
Adva Cohen כתב בדיון על המיזם: "חבר" שם זמני של סמינר הקביוצים - גם אני אהבתי את הרעיון הזה. - לפני 2334 ימים
Adva Cohen כתב בדיון על המיזם: הייד פארק במכללת סמינר הקיבוצים - לדעתי, זה רעיון מקסים שיכול לאפשר ביטוי לאנשים שונים במכללה והנאה לקהל שמאזין מחוויות מגוונות. אפשר אולי גם לשלב צילום בוידאו של הדוברים והעלאת הסרטונים לערוץ יו-טיוב. - לפני 2334 ימים