Natan Hetli

Natan Hetli כתב בדיון על המיזם: פרויקט אגורה - תחשבו כמה חסכון, ואיך הצרכנות הרבה פוחתת. שלא נדבר על עזרה לאנשים הזקוקים. טיפול בבעלי חיים. פשוט אתר מדהים. נקודת אור - כן ירבו. - לפני 3253 ימים