Roni Segoly

כיצד Roni מחולל שינוי:

יזם והקים עם חברים את ההקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות
Roni Segoly כתב במדד פעילות חברתי סביבתי וכלכלי - ניתן למצוא מידע נוסף על הקואופרטיב באתר שלנו ECOOP.ORG.IL ואשמח לספר ולהסביר. יש פה בכיכר תיאור מפורט של הפעילות ובעיקרה היא התארגנות חברתית (אגודה שיתופית על כל מאפיינה הדמוקרטיים) שעושה פרוייקטים בתחום הסביבה (אנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית) והפרוייקטים הם ברי קיימה ורווחיים כדי להפעיל את ההתארגנות ואף לאפשר רווחים לחבריה. הרעיון הוא ליצור מדד כלשהו שנוכל להראות לדוגמה שערך הקואופרטיב עלה בשתי נקודות לא רק בגלל שהפרוייקטים שלנו הרוויחו כסף אלא גם לדוגמה בגלל שעשינו פעולות חברתיות (הדרכה, פעולות עם בני נוער) וגם שמנענו פליטות ובחרנו בעיקר בפרוייקטים שמונעים זיהום. אנחנו מחפשים דרך לשקלל... - לפני 3376 ימים
Roni Segoly said: שלום אין לי מושג עדיין מה אמור להיות בדיונים פה והאם הם רלוונטיים רק לתחרות וכיצד, אך הנה אתגר לכולם. אני פעיל במיזם שנקרא הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות שהוא מיזם סביבתי, כלכלי וחברתי. אנחנו מחפשים דרך פשוטה ליצור מדד שיאפשר לנו לכמת את הפעילות שלנו אך שישקלל לתוכו את שלשת הפרמטרים. לכאורה זה נשמע פשוט אך עדיין לא הגענו למסקנה ברורה ולא לדרך פשוטה. נשמח לעצות beginning the מדד פעילות חברתי סביבתי וכלכלי דיון. - לפני 3392 ימים