Roni Segoly

כיצד Roni מחולל שינוי:

יזם והקים עם חברים את ההקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות
Roni Segoly הגיב על מדד פעילות חברתי סביבתי וכלכלי. - לפני 2937 ימים המשך >

Roni Segoly עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2939 ימים

Roni Segoly יצר את המועמדות הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות בתחרות לעשות יותר מפחות : יזמות חברתית סביבתית בישראל. - לפני 2959 ימים

Roni Segoly עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2959 ימים