אלי עדני

אלי עדני כתב בדיון על המיזם: מחזיק תיונים - רואים שמי שהכין את זה עבד על זה - לפני 2791 ימים