דקל בר ניר

כיצד דקל מחולל שינוי:

כי אני רוצה לארגן דברים ומנסה ליזום דברים מיוחדים

דקל חש חיבה וחיבור ל:

ניצן הרצליה וניצן אונים כפ"ס ניצן הרצליה ז מועדון חברתי שבו אני נמצא פעמיים בשבוע או יותר לפני חזרות ניצן אונים כפר סבא זה המקום שאני גר בו וגם

דקל רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

שההסמינר יתן עזרה לניצן הרצליה