עליזה פילוסוף בזק

עליזה עדיין לא הגיש מיזם לתחרות.