דניאל ברקת

דניאל ברקת הגיב על דיון על המיזם: מזון ומוסר - הנגשת מידע אשר ייאפשר לכם לבחור מוצרים המתיישבים עם השקפת עולמכם ולהשפיע על דרכי הייצור. - לפני 1975 ימים המשך >

דניאל ברקת עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2010 ימים

דניאל ברקת עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2016 ימים

דניאל ברקת עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2017 ימים

דניאל ברקת הגיב על דיון על המיזם: בניית עולם הרפתקאות וירטואלי בנושא תרבות ישראל בהיבט רב תרבותי לילדים בארץ ובתפוצות.. - לפני 2018 ימים המשך >
דניאל ברקת הגיב על דיון על המיזם: פיתוח אפלקיציה למשתמשי הסמינר. - לפני 2018 ימים המשך >
דניאל ברקת הגיב על דיון על המיזם: חשיבה יצירתית וחינוך טכנולוגי. - לפני 2018 ימים המשך >

דניאל ברקת עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2021 ימים

דניאל ברקת עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2032 ימים

דניאל ברקת עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2034 ימים