דניאל ברקת

דניאל ברקת הגיב על דיון על המיזם: מזון ומוסר - הנגשת מידע אשר ייאפשר לכם לבחור מוצרים המתיישבים עם השקפת עולמכם ולהשפיע על דרכי הייצור. - לפני 1945 ימים המשך >

דניאל ברקת עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 1980 ימים

דניאל ברקת עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 1986 ימים

דניאל ברקת עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 1987 ימים

דניאל ברקת הגיב על דיון על המיזם: בניית עולם הרפתקאות וירטואלי בנושא תרבות ישראל בהיבט רב תרבותי לילדים בארץ ובתפוצות.. - לפני 1988 ימים המשך >
דניאל ברקת הגיב על דיון על המיזם: פיתוח אפלקיציה למשתמשי הסמינר. - לפני 1988 ימים המשך >
דניאל ברקת הגיב על דיון על המיזם: חשיבה יצירתית וחינוך טכנולוגי. - לפני 1988 ימים המשך >

דניאל ברקת עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 1991 ימים

דניאל ברקת עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2002 ימים

דניאל ברקת עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2004 ימים