Freddy Barak

Freddy Barak

כיצד Freddy Barak מחולל שינוי:

מנחיל את אהבת הזמר העברי בקרב ילדי ישראל, ישן לצד חדש.

Freddy Barak חש חיבה וחיבור ל:

הכותל המערבי

Freddy Barak רוצה שיתרחש השינוי החברתי הבא:

בקבלת הלא מוכר, הלא INI ובסובלנות לכבד את טעמו של האחר נצליח להביא לשינוי חברתי משמעותי.

אודות Freddy Barak:

כאיש חינוך וכמוסיקאי, בוגר המדרשה למורים למוסיקה, מזה עשרים שנה אני פוקד מאות בתי-ספר ברחבי הארץ ומחבר את התלמידים לשירי ארץ-ישראל בזיקה למורשת ותרבות ישראל. דרך ובאמצעות השירים אני מעביר ומנחיל בקרב התלמידים נושאים כגון: חגים, עונות, מנהיגים ...
הצג ↓

Freddy Barak יצר את המועמדות שרים מורשת ותרבות ישראל עם פרדי ברק בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 2951 ימים

Freddy Barak עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 2951 ימים

אנונימי הפרופיל של Freddy Barak עודכן. - לפני 2951 ימים