בועז עוזרי

ישראל

בועז עובד ב:

העמותה להתחדשות בחינוך- YRF

רכז גיוס משאבים ורשתות חברתיות