בועז עוזרי

ישראל

בועז עובד ב:

העמותה להתחדשות בחינוך- YRF

רכז גיוס משאבים ורשתות חברתיות

בועז עוזרי עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 3002 ימים

בועז עוזרי עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 3002 ימים

בועז עוזרי יצר את המועמדות טיפוח כישורי הוראה בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 3004 ימים

בועז עוזרי המליץ על העמותה 'להתחדשות בחינוך - YRF' - טיפוח כישורי הוראה למועמדות בתחרות התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?. - לפני 3004 ימים

בועז עוזרי עדכן / עדכנה את הפרופיל. - לפני 3004 ימים

בועז עוזרי עדכן את תחומי העניין שלו. - לפני 3004 ימים