שחף אבירם

שחף עובד ב:

צהל, בית הספר לרפואה

מפתחת הדרכה