אופניים עלהמים

ע"י אביאל בן סימון | 01 בפבר' 2013
| 2 תגובות

סיכום:

בעזרת דיווש באופניים מופעלת תחנת קמח ומשאבה המעלה מים מבריכה אקולוגית למפל המשמש לפילטרציה.

שני זוגות אופניים (שיצאו משימוש) ישמשו כאמצעי לאספקת אנרגיה להפעלת משאבת מים ותחנת קמח. בעזרת הדיווש, ציר יסובב את תחנת הקמח אשר תספק חמצן אל תוך הבריכה האקולוגית. בה בעת, בעזרת ציר נוסף, מופעלת משאבה (של מכונת כביסה שיצאה משימוש) המעלה מים אל תוך מפל. המפל משמש כפילטר למי הבריכה האקולוגית. המפל יבנה מצמיגים ובחלל הצמיגים תונח יריעת ניילון (ששימשה לכיסוי תחמיץ)ובה אבני טוף וחול על פי הקומות השונות שמפל הצמיגים יוצר. כמו כן, ישתלו צמחי מים בתוך המפל אשר יאפשרו ניקוי מירבי של המים הזורמים.

מגישי המיזם

הצג ↓↑ הסתר↑ הסתר

נציג המיזם

שם פרטי

אביאל

שם משפחה

בן סימון

חבר צוות

שם פרטי

רון

שם משפחה

טל אל

חבר צוות

שם פרטי

אוראל

שם משפחה

אלקסלסי

חבר צוות

שם פרטי

רטמיר

שם משפחה

סמאילוב

המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

שם המיזם

אופניים עלהמים

תיאור המיזם

בעזרת דיווש באופניים מופעלת תחנת קמח ומשאבה המעלה מים מבריכה אקולוגית למפל המשמש לפילטרציה.
שני זוגות אופניים (שיצאו משימוש) ישמשו כאמצעי לאספקת אנרגיה להפעלת משאבת מים ותחנת קמח. בעזרת הדיווש, ציר יסובב את תחנת הקמח אשר תספק חמצן אל תוך הבריכה האקולוגית. בה בעת, בעזרת ציר נוסף, מופעלת משאבה (של מכונת כביסה שיצאה משימוש) המעלה מים אל תוך מפל. המפל משמש כפילטר למי הבריכה האקולוגית. המפל יבנה מצמיגים ובחלל הצמיגים תונח יריעת ניילון (ששימשה לכיסוי תחמיץ)ובה אבני טוף וחול על פי הקומות השונות שמפל הצמיגים יוצר. כמו כן, ישתלו צמחי מים בתוך המפל אשר יאפשרו ניקוי מירבי של המים הזורמים.

מהי הבעיה שהמיזם שלכם מנסה לפתור?

על אף היותה של בריכה אקולוגית מקום מיוחד המאפשר התקרבות של הטבע אל התלמידים והתקרבות התלמידים אל הטבע, הבריכה דורשת אנרגיה לפילטור. על מנת להפוך את הבריכה למקיימת, דיווש באופניים חוסך את האנרגיה הנצרכת.

כמו כן, עצם ההקמה של שתי זוגות אופניים באה לענות על ההיבט החברתי והתקשורת שתתקיים בין שני הרוכבים.
בנוסף, הדיווש באופניים מעלה את המודעות לכושר ובריאות הגוף והנפש

כיצד המיזם מספק מענה יעיל לבעיה?

בעזרת הדיווש באופניים, אין צורך בהפעלת משאבה חשמלית.
המיזם מספק אפשרות חוויתית בדרכי פעולה פשוטים היכולים לבא במקום צריכת אנרגיה מתכלה.

אתר האינטרנט של המיזם (אם יש)

כתובת דף הפייסבוק של המיזם (אם יש)

חדשנות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הופך את הרעיון שלכם לייחודי? אנא פרטו

המיזם מהווה אטרקציה מקיימת. הרכבה של פריטים ממוחזרים שונים אשר תאפשר קירבה חברתית אל הטבע ובה בעת, מטפלת באגן מים ובית גידול ללא צורך בשימוש אנרגטי מתכלה.

האם יש דרכים נוספות קיימות לפתרון הבעיה שהמיזם אמור לפתור? אנא פרטו

פתרון חסכון האנרגיה יכול לבא גם בצורת שאיבת המים על ידי פאנל סולארי ו\או שבשבת רוח. בעזרת שני סוגי האנרגיה הטבעית, שאיבת המים יכולה להיעשות ולאפשר פילטרציה של המים דרך המפל. יחד עם זאת, שימוש באנרגיה הטבעית איננה מאפשרת את חיבור התלמידים באופן פיסי לפעולת השאיבה, ובכך מחסירה פן חשוב למיזם.

האם במסגרת המיזם נעשה שימוש בטכנולוגיות חדשניות? אנא פרטו

החדשנות שבמיזם איננה טכנולוגית אך עונה על צרכים של חדשנות לפיתוח אורבני. רעיון זה יכול להשתלב באזורי פיתוח אורבני בר קיימא שבו נעשה שימוש באגני מים (לקרבת מגוון מינים בעיר) לטובת טיפוח הנפש בעזרת הצצה אל הבריכה וטיפוח הבריאות על ידי הדיווש באופניים.

האם למיזם יש דגם (מודל) חברתי חדשני או ייחודי? אנא פרטו

בעזרת שימוש חוזר של מוצרים, ניתן לפתח מודל אשר יכול להוות כלי להגברת המודעות הסביבתית והבריאותית. מודל שכזה יכול לשמש בתי ספר, מתקני ספורט או אזורי פעילות חוויתית.

האם למיזם יש דגם (מודל) עסקי חדשני או ייחודי? אנא פרטו

המיזם מהווה מודל לפיתוח המקוריות לשימוש בחומרים ממוחזרים.
ניתן להפוך את המיזם לכלי עסקי על ידי התקנתו במקומות מיועדים.

דגם משופר של המיזם יכול לתת מענה למיזוג אויר טבעי של בניינים (או חדרי כושר) בעזרת קירות ירוקים אשר מושקות בעזרת העלאת המים בטכניקה הנ"ל (אך זאת לפעם אחרת).

אִימְפָּקט

הצג↑ הסתר↑ הסתר

כיצד המיזם מייצר ערך סביבתי?

המיזם עונה על הבעיה הנוצרת מצריכת אנרגיה לטובת שאיבת מים ופילטור בריכות אקולוגיות.
על ידי כך, הבריכה איננה זקוקה לאנרגיה והופכת למקיימת. לבריכות אקולוגיות ערך סביבתי רב בזכות התקרבות מגוון מינים של אגני מים אל החברה האנושית.
הדיווש באופניים, והחיבור של שתי זוגות יחד, מייצר ערכים סביבתיים נוספים של העצמת החברה וחיבורה אל הטבע, והעלאת המודעות הבריאותית החשובה לא פחות לערכים סביבתיים ומקיימים בתפישת העולם של האדם המודע.

כיצד המיזם מייצר ערך כלכלי (חיסכון במשאבים, תעסוקה, ניצול של משאבים מבוזבזים)?

הערך הכלכלי בא לידי ביטוי בחסכון כספי על ידי הפסקת פעולת משאבת המים הצורכת חשמל.
אך לא לכך פותח המיזם! למיזם ערכים כלכליים שווי כסף חשובים עוד יותר מהפסקת הצריכה של אנרגיה חשמלית מתכלה.
הערכים הכלכליים באים לידי ביטוי בהעלאת המודעות הבריאותית הנפשית והפיסית. דבר שיכול לחסוך עלויות רבות של צריכת תרופות וצורך רפואי.
כמו כן, הערך הכלכלי של שמירה על מגוון המינים בטבע תוך מתן מענה ליצירת בית גידול של אגן מים בתוך שטח אורבני.

מי קהל היעד של המיזם? מדוע המיזם חשוב לקהל היעד?

המיזם בא להיות פשוט וקל לתכנון, מה שמאפשר קהל יעד גדול.
בתי ספר (ואקדמיה), חברות, בתי אב, מרפאות, חדרי כושר, מתקני ספורט וחוויה אורבניים, גנים בוטניים, יכולים לעשות שימוש במתקן על מנת לשלב עשייה פיסית החוסכת באנרגיה מתכלה, לטובת הסביבה, החברה, המשפחה והפרט.

קיימות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

כיצד ישפיע המיזם על הסביבה בדורות הבאים?

המיזם בא לתת מענה להתפתחות והעלאת המודעות לבריאות הסביבה והאדם. בתוך כך, נחשפת החברה למגוון האפשרויות הקיימות על מנת לחסוך באנרגיה מתכלה, ולקרב את האדם לעשייה מקיימת וחברתית.

מהם הנזקים שהפרויקט עלול לגרום לסביבה? איך תוכלו למנוע / לצמצם אותם?

הנזקים שהמיזם עלול לגרום הוא חוסר איזון אקולוגי והשפעה שלילית על המגוון הביולוגי. זאת בשל התערבות האדם בהנחת אגן מים במקום שלא אמור להיות.
הדרך לצמצם ולמנוע נזק שכזה יצרוך חשיבה אורבנית מקיימת שבה הטבע יכול להיכנס אל תוך העיר בעזרת מסדרונות טבעיים.

האם התועלת של המיזם לסביבה עולה על נזקיו?

המיזם עונה על בעיית צריכת משאב מתכלה, הוא משתמש בחומרים ממוחזרים, מפיק תועלת לבריאות הבריכה האקולוגית ולבית הגידול הסובב אותה, מאפשר התקרבות אנושית אל הטבע, נותן מענה להתפתחות בריאותית תקינה (הן נפשית והן פיסית), ובה לפתח רעיונות מקוריים נוספים אשר ניתן לעשות על ידי חיבור כלים שיצאו משימוש להפקת תוצר חדש וחוויתי.

המשכיות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מהם הצעדים הדרושים בשביל לממש את המיזם בשנה הקרובה?

לאחר הבאת המוצרים השונים, יש לבנות את המתקן ואת המפל

מה יכול למנוע מכם לממש את המיזם?

חוסר תפקוד של המשאבה להעלות את המים או אספקת מים נמוכה מדי עשויה לגרום לחיבור של משאבה נוספת או אגירת האנרגיה בעזרת ספק כח.

כיצד המיזם יכול להתפתח ולהמשיך לקיים את עצמו? אם יש לכם תוכנית עסקית למיזם, אנא פרטו

על ידי פרסום המיזם והבאת הרעיון לוועדי תכנון, המיזם יכול להוות מודל למתקנים דומים.
בתוך תחום בית הספר, המיזם עשוי להמריץ את התלמידים לעשייה נוספת בתחום שימוש חוזר במוצרים וחיסכון אנרגטי.

האם נראה לכם שתוכלו לממש את המיזם?

בהחלט כן. בשאיפה – תוך זמן קצר

סיפור המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

איך בחרתם ברעיון המיזם?

על מנת למנוע שימוש באנרגיה חשמלית מתכלה לטובת הבריכה האקולוגית, נעשתה מחשבה כיצד ניתן יהיה להפוך אותה למקיימת גרידא. לאחר רעיונות ופיתוח רב, המיזם הנוכחי התקבל כפתרון הטוב ביותר.

מדוע בחרתם דווקא בשם זה למיזם?

האופניים עוזרת למים לעלות מעלה. יש פה משחק מילים של אופניים עלה מים. לצד השם שהתקבל הייתה מחשבה להשתמש במונח הצרפתי – אופניים א לה מים. לבסוף – אופניים עלהמים התקבל.

איך נוצר הצוות?

הצוות נוצר תוך כדי התלהבות של התלמידים מהנעשה בבריכה והצורך לממש עשייה נוספת סביבה.
בעזרת מחשבה משותפת, הוחלט על המיזם הנוכחי.

ספרו לנו קצת על מגיש/י המיזם

אביאל בן סימון: 15.5, גר בב"ש בן יחיד מאומץ
תלמיד פנימייה במגמת שייט ומערכות ימית בכיתה י'5
מדריך בנוער העובד והלומד, כיתות ו'
מתנדב בבית אלמוג לעזרה עם ילדים עם פיגור שכלי.
חובב ספורט אקסטרים בשילוב עם חיבור לטבע
אוהב לעזור כשאפשר ולגרום לגיבוש חברתי

אוראל אלקסלסי: 16, פנימיית נווה גלים, אשדוד, אחות 1
תלמיד במגמת צוות ים בכיתה י'3. חבר בצוות אורח חיים בריא בבי"הס.
חוקר ומתעניין בנושאים פוליטיים וביטחוניים תוך קריאה והרחבת הידע במקורות מידע שונים ומגוונים.
בעל חיבה לבעלי חיים. עוזר ומטפל בפינת חי שבו סוסים, עיזים, ארנבות, חוטמנים, ברווזים, טווסים ותרנגולות. אוהב לטייל ברחבי הארץ ברגל ולהגיע למקומות מיוחדים.
חובב מוסיקה ואחראי על מערכת הגברה לשימוש הפנימייה בטקסים, חגים ומסיבות.
חובב סנפלינג וים. עוזר מדריך במרכז הימי באשדוד לסירות קיאק ומפרשיות.

רון טל אל: 16, קרית גת, אח 1
תלמיד פנימייה במגמת צוות ים בכיתה י'3. חבר בצוות אורח חיים בריא בבי"הס.
אוהב ספורט ואופנועי ים, באגי וטיולי שטח ברגל ובאופניים.
חובב פעילויות ספורט, אגרוף ואימון כושר גופני.
אוהב לצאת עם חברים, לצחוק ולהצחיק.
אדם חברותי בעל בטחון עצמי וכושר דיבור המקנה לו סמכות ומנהיגות.

רטמיר סמאילוב: 16, גר בב"ש, 4 אחיות
תלמיד פנימייה במגמת שייט ומערכות ימיות בכיתה י'5
מתנדב במשטרה ובבית אלמוג לעזרה עם ילדים עם פיגור שכלי.
אוהב לקחת יוזמה וליצור דברים חדשים שתורמים לקהילה.
רוצה לגרום לשינוי חברתי תוך לקיחת אחריות עצמית אך בשיתוף פעולה מלא.

אולג מלניק: 16, גר ביפו, אחות 1
תלמיד פנימייה במגמת צוות ים. קדט (מפקד כיתה)
אוהב את הים וכל מה שקשור אליו. שותף בצוות אחזקה של המרינה מטעם בית הספר.
משתתף בתחרויות שייט.

אביאל בן סימון עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2899 ימים

אביאל בן סימון עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2904 ימים

אביאל בן סימון רשם: שלום דר' צבי פלטיאל תודה על תגובתך. צירפתי כעת שרטוט. אשמח לתגובתך. באשר לשאלת הזבל - אכן, מדובר בשימוש חוזר של מוצרים שהיו מוצאים ... אודות הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2912 ימים המשך >

אביאל בן סימון עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2912 ימים

צבי פלטיאל רשם: רעיונות מעניינים! אני מניח שה"זבל" כאן הוא השימוש בכל מיני דברים משומשים. כדי להבין את כל המערכת המורכבת שאתה מציע כדאי לצרף שרטוט ... אודות הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2912 ימים המשך >

אביאל בן סימון עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2912 ימים

אביאל בן סימון עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2913 ימים

אביאל בן סימון יצר את המועמדות - לפני 2913 ימים