"מדברים ניבים וביטויים"

ע"י ליאורה שריקי | 18 באוק' 2012
| 0 תגובות

המדינה:

ישראל

שם הארגון:

בית ספר יד מרדכי בת ים

תיאור הפרויקט:

השפה העברית היא שפה עשירה הכוללת בתוכה גם ניבים וביטויים.
תפקידנו כמורים וכמחנכים לקרב את התלמידים לעולם העשיר של השפה העברית על מסריה המגוונים והשקפות העולם.
הוראת התוכנית "מדברים ניבים וביטויים" מציעה מודל הוראה חווייתי, ערכי ודידקטי המחוייב להישגי התלמידים בחינוך הלשוני. הכרת עושרה של השפה על ניביה וביטוייה והפיכתה לחלק בלתי נפרד משפת הלומדים, יעשירו את אוצר המילים והביטויים, יתרמו להעלאת רמת ההבעה ולהעשרת עולמם התרבותי.
הניבים והביטויים המוצעים בתוכנית ייחודית זו מקורם בסוגות השונות: טקסט סיפורי, שיר, טקסט מן המקורות היהודיים וקטעי מידע נבחרים. ניבים וביטויים אלה הפכו לנכסי צאן ברזל בשפה העברית. לימוד הניבים והביטויים אמור לחזק את זיקתם של התלמידים לשפה ולמורשת התרבותית שלנו.
התוכנית תיתן מענה ללומדים מיומנים יותר ומיומנים פחות, בעלי סגנונות למידה שונים, צרכים ייחודיים ותחומי עניין שונים ותסייע בפיתוח של אסטרטגיות למידה עצמאית וטיפול במידע.
הוראת התוכנית תעשה בצורה אינטגרטיבית ותיגע בכל תחומי הדעת הנלמדים והקרובים לעולמו של התלמיד.
הערכת התלמיד תעשה ביחס לעצמו, לסגנון ולקצב הלמידה שלו לצד הערכה נורמטיבית המכוונת להישגים סטנדרטים בחינוך הלשוני.
ליבת התוכנית תהיה מורכבת מיסוד מארגן שהוא הניב או הביטוי אשר יגעו בכל תחומי הדעת.

מטרות התוכנית:
* הלומדים ישכילו לשלב בהבעה בע"פ ובכתב ניבים וביטויים מתוך המבחר המוצע.
* הניבים והביטויים יהפכו להיות בהדרגה חלק משפתם ומעולמם התרבותי והערכי של התלמידים.
* התלמידים יעשירו את שפתם וירחיבו את אוצר המילים.
* התלמידים ידעו לקשר בין הניב, הביטוי לתחומי הדעת השונים.
* התלמידים יעשירו את תוצרי הכתיבה, יפיקו טקסטים כתובים תקינים מבחינה לשונית תוך שימוש באוצר
מילים מגוון וכתיבה ע"פ המוסכמות.
תוכנית זונבנתה ע"י צוות השפה המיומן של בי"הס יד מרדכי.

השנה נמשיך ביישום התוכנית ונטמיע את הקשר לקהילה ע"י פירסום הניבים ויישומם בפועל.נשלח איגרות ברכה בראש השנה עם הניב הנלמד לתושבי השכונה, נצמיד בלונים למכוניות בשכונה עם הניב הנבחר ועוד פעילויות מסוג זה.
"ואהבת לרעך כמוך"ביטי שילמד וייושם ע"י עזרה לתושבים באזור.

ליאורה ממליץ על פרויקט זה בגלל ש...:

אני מאמינה כי בדרך זו של הוראה חוויתית נצליח לקרב את תלמידנו לעולם העשיר של העברית הטומן החובו אתגרים דבורים וכתובים. בנוסף כך נצליח לחזק את הזיקה של תלמידנו לארצנו ולמורשת.

אין עדיין תגובות על ההמלצה.

Take action:

שתף