תכנית מ.ש.ק -מובילים שביל קיימות בנחל נטוף

ע"י גילה מדאורי | 06 באוק' 2011
| 0 תגובות

סיכום:

תכנית לשיקום נחל נטוף העובר בתחומי המועצה .

קהילת חבל מודיעין נאמני נחל יפעלו יחדיו לשיקום וטיפוח של הנחל, תוך בחינת תפקודיו ותרומתו של הנחל לאיכות החיים של האוכלוסייה המקומית. חיזוק הקשר האישי לחבל, התנהגות ערכית חיובית, ועשייה למען החבל
הנחל יהוה מקום לתרבות הפנאי , בעל ערך אקולוגי, השבת המגוון הביולוגי, וכמקור על ההיסטוריה של האזור.
שיקום הנחל והכנת מסלול הליכה ופינות נופש למטילים במקום.

אודותיך

שם הארגון: מועצה אזורית חבל מודיעין עוד ↓↑ הסתר↑ הסתר

אודותיך

שם פרטי

שמעון

שם משפחה

סוסן

אתר אישי

אודות הארגון שלך

שם הארגון

מועצה אזורית חבל מודיעין

תפקידך בארגון

ראש מועצה אזורית חבל מודיעין

האם הארגון שלך הוא...

בחר בבקשה

מספר עמותה רשומה (ע"ר)

ח"פ מועצה 500242250

כתובת

רח' מודיעים 10 שוהם

אתר אינטרנט

כתובת דף הפייסבוק

כתובת פרופיל הטוויטר

המידע שתספק כאן ישמש למילוי חלקים שלא מילאת בפרופיל שלך, למשל תחומי עניין, מידע על הארגון וכתובת אתר האינטרנט. פרטי הקשר שלך יישארו חסויים. לחץ כאן, כדי לבטל פעולה זו..

המיזם שלך

הצג↑ הסתר↑ הסתר

שם הפרויקט

תכנית מ.ש.ק -מובילים שביל קיימות בנחל נטוף

המדינה בה מתמקד הפרויקט שלך

לא זמין

תאר את הפרויקט שלך

תכנית לשיקום נחל נטוף העובר בתחומי המועצה .
קהילת חבל מודיעין נאמני נחל יפעלו יחדיו לשיקום וטיפוח של הנחל, תוך בחינת תפקודיו ותרומתו של הנחל לאיכות החיים של האוכלוסייה המקומית. חיזוק הקשר האישי לחבל, התנהגות ערכית חיובית, ועשייה למען החבל
הנחל יהוה מקום לתרבות הפנאי , בעל ערך אקולוגי, השבת המגוון הביולוגי, וכמקור על ההיסטוריה של האזור.
שיקום הנחל והכנת מסלול הליכה ופינות נופש למטילים במקום.

כתובת אתר האינטרנט

חדשנות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הופך את הרעיון שלך לייחודי?

המועצה בחבל מודיעין מובילה חדשנות : מועצה קהילה , שיתופיות של מורים ותלמידים במערכת החינוך בפרויקט שיקום ושימור נחל נטוף , שיתופיות של תנועת הנוער של המועצה עם בני נוער מערים סמוכות ובני נוער מחו"ל .חדשנית זו משלבת מיומנויות למידה, מיומנויות של יצירת קשרי אנוש ומיומנויות של חשיבה יזמית .
המועצה בחבל מודיעין מובילה לאזרחים בעלי מודעות, ידע, והבנה בנושא סביבה, בעלי נכונות אישית לתרום לשיפור איכות החיים והסביבה.

החדשנות של לימוד תוך התנסות -מובילה ליצירת בוגר בעל אופקים רחבים הלומד מתוך ההיבטים הרב-תחומיים של הקיימות והטמעת ערכי הסביבה כגורם מאחד בין המגזרים החברתיים השונים בישראל ובעולם.

האם במסגרת הפרויקט נעשה שימוש או מפותחות בטכנולוגיות חדשניות? אם כן, נשמח אם תפרט

אימפקט

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה האימפקט שהיה לפרויקט שלך עד כה?

שותפות לעשייה ירוקה של קהילה המאמינה בחשיבות שטחים פתוחים וקימות לנו ולדורות הבאים תוך קשרי פעולה לרעיון משותף בחשיבה על רשות הרבים למען כולם ורצון ופעילות משותפת לשיקום נחל נטוף.
שיקום קטע ראשוני בנחל נטוף ,יצירת כיתה בטבע , נטיעת בוסתן עם ערכי מורשת סביב נחל נטוף. מפגש משותף עם שותפים לתהליך שיקום הנחל - הנחת אבן פינה לשיקום נחל נטוף.
אימוץ קטע מנחל נטוף סקר חי וצומח במקום , טיפוח המקום,שיתוף פעולה עם תלמידים מערים סמוכות לחבל מודיעין ועם בני נוער מחו"ל.

פיתוח קודים ידידותיים לסביבה תוך אזרחות פעילה למען הסביבה ולמען חברה שמוכנה לעשות ,לשנות ולהשפיע בתחום הערכי ובתחום הקיימות.
פיתח מודעות ורגישות לבעיות-סביבה ,והובלה למוכנות לתרום, למען הסביבה בקהילתו.

הבעיה

: להסיר התנגדויות של תושבים להבנה שאזור נחל נטוף הוא שטח ציבורי לרווחת כלל התושבים ויש לדאוג שהוא יישאר גם לדורות הבאים .

פעולות

גיבוש פעילות ומנהיגות מקומית סביבתית ביישובים ובקרב תלמידים בשיתוף פעולה עם המועצה בנושאים סביבתיים מקומיים ואזורים על ידי ופעילות קהילתית סביבתית משותפת. הקמת פורום סביבתי במועצה הכולל נציגי מערכת החינוך, מתנ"ס שיקדם באופן מעשי את הפעילויות סביב נחל נטוף .

תוצאות

יצירת תחושת שייכות בקרב התושבים לשטח הפתוח של נחל נטוף , העצמה של תושבים לפעול יחד לשנות את סביבת מגוריהם , יצירת תשתית חינוך סביבתי קהילתית ארוך תוך המאמין בשיתופי פעולה לקימות מתוך ידיעה והכרה שאיכות החיים בהווה ובעתיד תלויה בדרך שבה נשכיל לעשות שימוש מושכל במשאבי הסביבה שהם רשות הרבים

מה יעזור לפרויקט שלך להצליח בשלושת השנים הבאות? במידת האפשר התייחס לכל שנה בנפרד

תכנון רב שנתי תוך שותפות מתמשכת וקשובה להלך הרוח בקרב התושבים
ניטור התהליך ,בקרה ורצף פעילויות תומכות .
הקצאת המשאבים הנדרשים תקציב, כוח אדם ,הקמת קבוצת פעילים היוצרת הד ציבורי לביצוע פעילויות מתמשכות בנושאים של רשות הכלל למען תושבים ולמען הדורות הבאים.

מה יכול למנוע מהפרויקט שלך להצליח?

כשמאמינים בדרך פועלים מתוך אהבה ומתכננים יכולים להיות מחסומים זמנים (כגון התנגדויות של תושבים מחסום כספי ) אך לא למנוע את התהליך היפה שכבר נתן תוצאות הן בכיתה בטבע והן בבוסתן שניטע ,בפיסול סביבתי ועכת בתיכנון כולל לנתיב הנחל.

כמה אנשים הפרויקט ישרת בכל שנה?

יותר מ-10,000

מיהם המוטבים של המיזם שלך? מדוע המיזם שלך חשוב להם?

מנהלים מורים ומחנכים חברי מועצה ,תושבים, המאמינים כי בידי בני הנוער מצוי הכוח להביא לשינוי אמיתי ביחס לנושאי קהילה - הסביבה,השקעה בבני הנוער ובהעלאת המודעות שלהם לנשוא השמירה על איכות הסביבה חשובה ביותר. צעירי היום הם אזרחי המחר, הופכים לאזרחים פעילים ולא סומכים שאחר יבצע פעילות למענם .
הפעילות בנחל ע"י הקהילה ותלמידים -קידמה נטילת אחריות , ופיתוח תובנה של קבלת החלטות אותן אני אצטרך לבצע בעצמי - והעשויות להשפיע על איכות החיים שלי .

האם לפרויקט שלך יש פן חברתי נוסף מעבר לסביבתי? אם כן, תאר אותו בבקשה

התהליך מעודד פיתוח מנהיגות קהילתית במרחב הכפרי,פיתוח שותפויות ,מעורבות בקהילה ושרות לזולת- פיתוח מודעות ומעורבות בנעשה בקהילה ולקיחת אחריות לצורכי הקהילה ולהקטנת המתח המתמיד שבין הפרט לחברה, בין מימוש עצמי למחויבות חברתית. הפעילות פועלת תוך הידוק קשרי קהילה המושתתים על מחויבות הדדית ושותפות חברתית קהילתית.

הפרויקט המשותף של שיקום נחל נטוף יוצר רב שיח ושותפות בין חברי מושבים סובב הנחל ומקיים דיאלוג מתמיד עם כל בעלי העניין (קהילה ומחוצה לה), שותפי הפרויקט.
התהליך מוביל לפיתוח קהילתי המסייעת לאנשים להתארגן ולהתמודד עם בעיות וצרכים משותפים

האם הפרויקט שלך מנסה לשנות מדיניות ציבורית?

כן

קיימות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

באיזה שלב נמצא הפרויקט שלך?

פעיל בין שנה ל-5 שנים

כמה זמן הארגון פעיל?

בחר בבקשה

האם לארגון שלך יש דירקטוריון או מועצה מייעצת?

כן

האם לארגון שלך יש שותפויות עם מלכ"רים?

האם לארגון שלך יש שותפויות עם עסקים?

כן

האם לארגון שלך יש שותפויות עם גופים ממשלתיים?

כן

ספר לנו בבקשה כיצד השותפויות האלה קריטיות להצלחת המיזם שלך.

שיתופי פעולה בין הרשות לרשויות ממשלתיות האחראיות על שטחים אלו כגון רשות ניקוז ירקון, קק"ל המשרד להגנת הסביבה וכד',
רתימת צה"ל היושב אף הוא בסמיכות לנחל והפיכתו שותף פעיל, מה שיגרום בהכרח לשינוי הגישה לפיה הנחל הינו החצר האחורית אותו ניתן לזהם ואליו ניתן להזרים ביוב, אשפה ועוד ושימוש בפנינת הטבע הנ"ל רווחת החיילים ואימוץ דפוסי התנהגות אכפתיים לסביבה.
רתימת התושבים המתגוררים בסמיכות לנחל כשותפים פעילים ובכך להפוך את הנחל לאתר נופש ופנאי עבורם ובמקביל להפוך אותם לשומרי הנחל ומגיניו

מהן שלושת הפעולות החשובות ביותר שעליך לנקוט כדי שהמיזם או הארגון שלך יצמחו?

תכנון רב שנתי תוך שותפות מתמשכת וקשובה להלך הרוח בקרב התושבים
ניטור התהליך ,בקרה ורצף פעילויות תומכות .
הקצאת המשאבים הנדרשים תקציב, כוח אדם ,הקמת קבוצת פעילים היוצרת הד ציבורי לביצוע פעילויות מתמשכות בנושאים של רשות הכלל למען תושבים ולמען הדורות הבאים.

כיצד הפרויקט שלך מייצר ערך כלכלי (חיסכון במשאבים, תעסוקה, ניצול של משאבים מבוזבזים...)?

בעתיד, בהתאם לפיתוח המיזם ולשימור ופיתוח הנחל, ייצור הנחל הזדמנויות תיירותיות לצידו, הגדלת שטחי הפנאי והנופש והרחבת הריאה הירוקה באזור המרכז ממנה יכולים ליהנות כל תושבי האזור (בכלל זה תושבי הערים הסמוכות לוד, רמלה ,מודיעין וכדו')

סיפור המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה היה הרגע המכריע שהוביל ליוזמה זו?

המראה המוזנח של נחל נטוף העובר בתחומי המועצה בין בתי התושבים ,בתקופה של נטייה לאינדיווידואליזם ,גרמה למנף את התרומה לסביבה ולשיתוף קהילתי למען מטרה משותפת של שימור וטיפוח משאב טבעי - נחלת הכלל – נחל נטוף לרווחת התושבים ולדורות הבאים.
היוזמה נוצרה סביב חזון ליצר לקהילה בחבל מודיעין ריאה ירוקה בנחל נטוף. פעילות סביבתית קהילתית זו תשתלב עם פעילות חינוכית ערכית של דור העתיד בחבל מודיעין.
בעבר ערוץ נחל נטוף היה החצר האחורית של המושבים בתחומם עובר ערוץ הנחל ומקום מטרד סביבתי . הצורך בסביבה ברת קיימא הובילה לפרויקט לשיקום נחל נטוף תהליך בו מחברים לפעילות קהילתית סביבתית את התושבים ,מערכת החינוך ,משרד החינוך ,אקדמיה ,המשרד להגנת הסביבה ורשות הניקוז ומגזר עסקי הפועל בתחום המועצה , לחיבוריות ושותפות מקיימת למען הדורות הבאים בשיקום וטיפוח נחל נטוף.
התובנה במועצת חבל מודיעין על ההשפעות השליליות לאורך זמן על משאב הטבע שהזדהם בנחל נטוף - הובילה לראות את הצורך בשינוי ולעשות מעשה. התובנה כי ביכולת השותפים לחולל שינוי ולטפח משאב טבע ייחודי לרווחת הכלל ,תוך שיתוף הקהילה במהלך חברתי סביבתי, מתוך החשיבות הרבה בחינוך ערכי ומשמעותי לקיימות ושמירה על משאב טבעי לרווחת הציבור.

ספר לנו על היזם החברתי שעומד מאחורי המיזם

ראש המועצה מר שמעון סוסן, מנכ"ל המועצה מר יוסי אלימלך ,מנהל אגף החינוך מר נתן ריגלר ,מנהל אגף מוניציפאלי מר יובל לבוטון ומנהלת מחלקת בתי הספר הגב' עליזה מושקוביץ הגב' סמדר הכהן אחראית לאיכות הסביבה בשיתוף המפקחת הכוללת לבתי הספר הגב' חני אליהו ,בעלי חזון ליוזמה החברתית לשפוך אור על הקשר בין סביבת האדם לסביבה הטבעית ועידוד קיימות קהילתית . האמונה כי ניצור יחדיו שינוי מהותי בקשרים בין תושבי חבל מודיעין ונשפיע על החברה המקומית לרווחת כולם- תושבי ערים סמוכות -לוד ,רמלה ועוד התניעו מהלך מיזם חברתי סביבתי זה. צוות המועצה מינף את החזון לשיקום נחל נטוף והניע אותו לשינוי סביבתי חברתי. התהליך חולל אימוץ דפוסיים ידידותיים לסביבה של קהילה בוגרת ושל תלמידים תוך שותפות לנושא קונקרטי – נחל נטוף .
היוזמה מחברת קהילה עם מטרה משותפת טיפוח ושיקום נחל נטוף ,מועצהומערכת החינוך מגן הילדים ועד בית הספר התיכון ותנועות הנוער, ושיתוף בני נוער ובוגרים מגרמניה ,משרד החינוך ,רשות הניקוז והמשרד להגנת הסביבה.
התהליך יוצר אינטראקציה בין התושבים ,המועצה ומערכת החינוך, ומסייע לפתח תחושת גיבוש והרגשת שייכות לקהילה; ממריץ תושבים להכיר את משאביה של הקהילה, ללמוד על "נחל נטוף" כמשאב בר קיימא המיוחד לאזור ולסביבה כריאה ירוקה ומעודד לאכפתיות ולשמירה לדורות הבאים על משאב סביבתי שהוא של רשות הרבים ובשביל רשות הרבים.

איך שמעת על כיכר אשוֹקה?

דרך ארגון או חברה אחרים

אם בחרת באחר, נשמח תציין את שם הארגון או החברה.

מידע נוסף על המיזם (קבצים להורדה):

נחל נטוף106 ק"ב