משלחת לגרמניה

ע"י ליז כחלון | 31 במרץ 2014
| 0 תגובות

סיכום:

חילופי משלחות בין מסלול החינוך הדמוקרטי, ובין מסלול לימודים מקביל– מסלול "החינוך המכיל" בתוך הפקולטה לחינוך של "אוניברסיטת האלה" בגרמניה.
במהלך השנים האחרונות נרקם קשר בין מסלולים אלו על מנת לפתח שיח, השראה, חשיפה לנקודות מבט שונות וקשרים מיוחדים וזאת בשביל להפוך להיות אנשי חינוך טובים יותר, חברי קהילה בבתי הספר- יצירתיים ורחבי אופקים, וחשוב מכל- מורים משמעותיים יותר עבור תלמידינו.
השנה בחרנו להתמקד בנושא "חינוך לזכויות אדם", שהוא נושא המעסיק את מערכות החינוך בשתי המדינות

אודותיך

הצג ↓↑ הסתר↑ הסתר

אודותיך

שם פרטי

ליז

שם משפחה

כחלון

תפקיד במכללה/לומד ב...

סטודנט

המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

שם המיזם

משלחת לגרמניה

תיאור המיזם

חילופי משלחות בין מסלול החינוך הדמוקרטי, ובין מסלול לימודים מקביל– מסלול "החינוך המכיל" בתוך הפקולטה לחינוך של "אוניברסיטת האלה" בגרמניה.
במהלך השנים האחרונות נרקם קשר בין מסלולים אלו על מנת לפתח שיח, השראה, חשיפה לנקודות מבט שונות וקשרים מיוחדים וזאת בשביל להפוך להיות אנשי חינוך טובים יותר, חברי קהילה בבתי הספר- יצירתיים ורחבי אופקים, וחשוב מכל- מורים משמעותיים יותר עבור תלמידינו.
השנה בחרנו להתמקד בנושא "חינוך לזכויות אדם", שהוא נושא המעסיק את מערכות החינוך בשתי המדינות

השלב שבו נמצא הפרוייקט שלך

פרוייקט קיים בשלב ראשוני

מהי הבעיה שהמיזם שלך מנסה לפתור? מה הצורך שהמיזם בא למלא?

בשנים האחרונות מתמודדת מערכת החינוך הגרמנית עם שינויים במבנה החברתי בתוך קהילות בתי הספר, המעמתים אותה בכל הנוגע בשילוב השונה, יכולות של מוביליות חברתית בגילאי בית הספר, יחס אישי לתלמידים ברמות שונות וצרכים שונים – התבוננות על זכויות טבעיות של כל ילד ואדם, בהקשר של חופש בחירה של מקצוע, מסלול לימודים, יכולת לבחור את מיקום הלימוד שלי ומה ללמוד. כאן נכנס החינוך המכיל לעולם החינוך הגרמני – מסלול שהוקם לפני מספר שנים כמענה לתהליכים חברתיים, והוא מנסה, בדומה לחינוך הדמוקרטי בארץ, לתת מענה למקום בו יש צורך באלטרנטיבה, גם בתוך הריבוע הקבוע כל כך.
במסגרת הקשר הזה מתרחשים חילופי משלחות לשיחה החינוכית המהווה קרקע להפריה הדדית. המעגל שנוצר מכיל בתוכו מגוון אנושי ותרבותי, המאפשר פקיחת עיניים ובירור שאלות על דמות המחנך ומקומו בתוך החברה בה הוא נמצא. אנו מוצאים כי ישנה חשיבות גבוהה בחיבור ובדיאלוג הבין-מסלולי הזה להתפתחות שני הצדדים. החינוך הדמוקרטי לא יכול להתקיים ללא הבנה ופרקטיקה של הכלת המגוון החברתי כפי שאין החינוך המכיל יכול להתממש ללא תפיסת המהות של ערכי הדמוקרטיה.

כיצד המיזם שלך נותן מענה יעיל לבעיה?

המשלחת מגרמניה הגיעה לארץ במהלך פברואר האחרון, הכירה והתנסתה בחינוך הדמוקרטי דרך סיורים בבתי הספר בישראל, למידה בסדנאות, הרצאות ומפגש עם אנשי החינוך של המכון הדמוקרטי. בנוסף, לו"ז המשלחת היה מלא וגדוש בהיכרות עם המדינה – טיולים בארץ, ביקור באתרי מפתח היסטוריים, מפגש עם זרמים חברתיים שונים המרכיבים את החברה הישראלית, התבוננות על קונפליקטים ונושאים בסדר היום החברתי הנוגעים בנושא זכויות האדם, ויותר מכל מפגש מרתק בין הסטודנטים הישראלים והסטודנטים הגרמנים.
המשלחת הישראלית לגרמניה מתוכננת לצאת בסדר גודל של כ-20 סטודנטים. במהלך הסמינר בגרמניה, יעברו הסטודנטים למידה משותפת עם סטודנטים מאונ' האלה שתכלול: סיור לימודי במוסדות תרבות וחינוך ברחבי גרמניה, למידה עיונית בתוך האוניברסיטה, הפרייה הדדית של הסטודנטים דרך מפגש עם אנשי מעש וחינוך בנקודות חיים ועשייה שונות.

דף פייסבוק (אם יש)

אתר אינטרנט (אם יש)

חדשנות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הופך את הרעיון שלך לייחודי/ חדשני (טכנולוגיה חדשנית, מודל פדגוגי, חברתי ו/או עסקי ייחודי וכו'...) - אנא פרט/י

חילופי המשלחות מהווים למידה מתוך עשייה והפקתה כחלק מיישום עקרונות החינוך הדמוקרטי והפצתו.
כל שלבי המיזם- מהרעיון, דרך החלוקה לצוותים, ההצלחות והכישלונות, יציקת התכנים, התכנון אל מול הביצוע ועד לגיוס המשאבים להשלמת התהליך- מהווים עשייה אקטיבית בדרכי הפעולה שבהם פועל החינוך הדמוקרטי.
הלמידה מתוך העשייה והליווי שלנו יוצרים חוויה ייחודית אליה לא היינו נחשפים ללא הרעיון ויישומו.
על ידי השילוב הייחודי והמשמעותי מאוד בין החינוך המכיל, שלא קיים בארץ, לחינוך הדמוקרטי המתפתח-
אנו מאמינים כי ניתן ליצור עולם חינוכי טוב יותר והבאת כלים ורעיונות חדשים ויישומם.
אנו מאמינים שבשלב זה השלמת התהליך אותו התחלנו היא הכרחית. החינוך המכיל הוא חלק מרכזי במהות שלו כשמסתכלים על החינוך דמוקרטי.

השפעה

הצג↑ הסתר↑ הסתר

במידה והפרויקט כבר פעיל, מה הערך בתחום החברתי שייצר עד כה?

חשיפה לרעיונות החינוך המכיל הגרמני בישראל ולהפך.
יצירת קשר המשכי עם גורמי חינוך בין שתי המדינות, משלחת זו כבר התקיימה לראשונה לפני כשנתיים ויצרה חיבורים ויישום רעיונות בשני הצדדים,
וכמו כן החשפות לתרבויות שונות והתמודדות עם מידע שמועבר על ידי קשר אישי ממקור ראשון ולא ניתן להשיגו באמצעי התקשורת והרשתות החברתיות.

במידה ומדובר במיזם חדש, מה הערך החברתי שאת/ה מצפה שיהיה לפרויקט בשנתיים הבאות?

מה תחשב הצלחה של המיזם? וכיצד ניתן למדוד אותה?

ההצלחה לטווח הקצר תהיה קיום הנסיעה לגרמניה
ולטווח הארוך תהיה בשמירת הקשר לטווח הארוך ויישום התובנות בחינוך.
ניתן יהיה למדוד זאת בכך שתיווצר פלטפורמה פשוטה ליצירת משלחות עתידיות והחלפת רעיונות באופן שוטף.

כיצד ניתן לשכפל את המיזם שלך וליישם אותו במקומות אחרים?

במידה והתהליך אכן ישלים את עצמו, ניתן יהיה לשכפל את הפלטפורמה במוסדות לימוד אחרים בארץ ובנוסף יהיה ניתן ליצור פלטפורמה דומה במקומות אחרים בעולם בהם החינוך שונה וליצור גם איתם שיתופי פעולה.
במידה ונצליח ליצור פלטפורמה מספיק נוחה ונגישה- יוכלו גם משלחות אחרות שלאו דווקא בנושאי חינוך להתהוות ולהשתמש בנסיון שלנו.

האם למיזם שותפים נוספים במכללה ( סגל/ סטודנטים ) ?

במיזם משתתפים כעוד 20 סטודנטים המכון לחינוך דמוקרטי וכן אשת סגל מלווה מטעם המכון לחינוך דמוקרטי.

מהי תרומת המיזם למכללה?

יצירת מקור ידע חינוכי רחב ורב גוני- בינלאומי, אותו יהיה אפשר להטמיע במערכת החינוך בישראל.

מהם ערכי המכללה אשר משתקפים במיזם?

בבחירתנו את הנושא המרכזי למשלחת השנה- חינוך לזכויות אדם, אנו שמים את הההומניזם והאחריות הסביבתית והאישית שלנו במרכז העניינים ומנסים לדון בדברים מגישות שונות.
הצורה בה נבנתה והתגבשה המשלחת הייתה מאוד דמוקרטית וניסתה בכל השלבים שלה לעמוד בערך זה.
המתודיקה של הלמידה בה יוצאים מהמקום הנוח שלנו בעולם כדי לערער את הדברים אותם אנו מכירים בשביל להרחיב את אופקינו היא נסיון לפתח את הדעת שלנו- להכיר ולקבל תרבויות אחרות, וללמוד מאחרים את המומחיות שלהם.

המשכיות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מהם האתגרים שיכולים למנוע מהמיזם שלך להתפתח? אנא פרט/י

נכון לשלב זה בתהליך הדבר היחיד שמונע בעדנו מלהוציאו לפועל הוא הנושא הכלכלי. לאור העובדה שהמשלחת הגרמנית כבר הייתה בארץ וחוותה תכנית ברמה גבוהה מאוד, ולאור העובדה שהתכנית למשלחת שלנו בגרמניה כבר מוכנה- הדבר היחיד שכרגע חסר הוא הגורם הכלכלי.

מהן הפעולות שאת/ה נוקט כדי לעמוד באתגרים הללו?

פנייה לקרנות, הגשת מועמדות לתחרות, יצירת קמפייו לגיוס המונים, פנייה למשפחות יהודיות בגרמניה.

מספר המעורבים במיזם

20 סטודנטים ישראלים ומנחה מלווה, וכ25 סטודנטים גרמנים.

הסיפור

הצג↑ הסתר↑ הסתר

הגענו לחלק האחרון של השאלון. זו ההזדמנות שלך לספר לנו את "סיפור המיזם" בצורה חופשית. מה גרם לך לחשוב על הרעיון, מי עומד מאחוריו, איך הכל התחיל וכל שאר הפרטים האישיים והמעניינים שאת/ה רוצה לספר לנו

אנו קבוצה של סטודנטים הלומדים במסלול הלימודים "החממה ליזמות חינוכית" של "מכללת סמינר הקיבוצים" בשיתוף ה"מכון לחינוך דמוקרטי" היושב בו. למסלול זה תוכנית ייחודית לתואר ראשון בחינוך אשר שמה דגש על גיבוש זהותו האישית של כל סטודנט כמחנך תוך יצירת קהילת לומדים פעילה אשר באה לידי ביטוי בעשייה חינוכית ובמעורבות חברתית גבוהה.
במהלך השנים האחרונות נרקם קשר בין מסלול החינוך הדמוקרטי, ובין מסלול לימודים מקביל – מסלול "החינוך המכיל" בתוך הפקולטה לחינוך של "אוניברסיטת האלה" בגרמניה.
בשנים האחרונות מתמודדת מערכת החינוך הגרמנית עם שינויים במבנה החברתי בתוך קהילות בתי הספר, המעמתים אותה בכל הנוגע בשילוב השונה, יכולות של מוביליות חברתית בגילאי בית הספר, יחס אישי לתלמידים ברמות שונות וצרכים שונים – התבוננות על זכויות טבעיות של כל ילד ואדם, בהקשר של חופש בחירה של מקצוע, מסלול לימודים, יכולת לבחור את מיקום הלימוד שלי ומה ללמוד. כאן נכנס החינוך המכיל לעולם החינוך הגרמני – מסלול שהוקם לפני מספר שנים כמענה לתהליכים חברתיים, והוא מנסה, בדומה לחינוך הדמוקרטי בארץ, לתת מענה למקום בו יש צורך באלטרנטיבה, גם בתוך הריבוע הקבוע כל כך.
במסגרת הקשר הזה מתרחשים חילופי משלחות במהלך שנת הלימודים האקדמית. במשלחות אלו נוצר מעגל של עמיתים לשיחה החינוכית המהווה קרקע להפריה הדדית. המעגל שנוצר מכיל בתוכו מגוון אנושי ותרבותי, המאפשר פקיחת עיניים ובירור שאלות על דמות המחנך ומקומו בתוך החברה בה הוא נמצא. אנו מוצאים כי ישנה חשיבות גבוהה בחיבור ובדיאלוג הבין-מסלולי הזה להתפתחות שני הצדדים. החינוך הדמוקרטי לא יכול להתקיים ללא הבנה ופרקטיקה של הכלת המגוון החברתי כפי שאין החינוך המכיל יכול להתממש ללא תפיסת המהות של ערכי הדמוקרטיה.
השנה, בחרנו להתמקד בנושא "חינוך לזכויות אדם", שהוא נושא המעסיק את מערכות החינוך בשתי המדינות. נראה כי יכולת ההעמקה והצורך בלמידה על נושא זכויות האדם והאזרח עולה וגובר. מתוך הבנה וראייה מפוקחת על המציאות , אנו מבינים כי גם מערכת החינוך הישראלית, והמחנכים בכיתות כשליחיה, עומדים בפני מציאות מורכבת ומשתנה.
כיום אנו נמצאים בעיצומו של התהליך, בפברואר הגיעה משלחת של 26 סטודנטים מגרמניה לישראל בה הכירה והתנסתה בחינוך הדמוקרטי דרך סיורים בבתי הספר בישראל, למידה בסדנאות, הרצאות ומפגש עם הסטודנטים ואנשי החינוך של המכון הדמוקרטי. בנוסף, לו"ז המשלחת היה מלא וגדוש בהיכרות עם המדינה – טיולים בארץ, ביקור באתרי מפתח היסטוריים, מפגש עם זרמים חברתיים שונים המרכיבים את החברה הישראלית, התבוננות על קונפליקטים ונושאים בסדר היום החברתי הנוגעים בנושא זכויות האדם.
המשלחת הישראלית של כ-20 סטודנטים תוכננה לצאת באפריל לגרמניה. במהלך הסמינר בגרמניה, אנו מתוכננים לעבור למידה משותפת עם סטודנטים מאונ' האלה שתכלול: סיור לימודי במוסדות תרבות וחינוך ברחבי גרמניה, למידה עיונית בתוך האוניברסיטה, הפרייה הדדית של הסטודנטים דרך מפגש עם אנשי מעש וחינוך בנקודות חיים ועשייה שונות.
אנו פונים אליכם בבקשה לתמיכה – אנו רואים בפרוייקט הזה, כאבן דרך מעצבת במסע הלימוד ועיצוב הזהות החינוכית שלנו. כמורים לעתיד, השיח, ההשראה, חשיפה לנקודות מבט שונות וקשרים מיוחדים הם זרעים שאנו מקווים לזרוע בתוכנו. וכל זאת בשביל להפוך להיות אנשי חינוך טובים יותר, חברי קהילה בבתי הספר יצירתיים ורחבי אופקים, וחשוב מכל - מורים משמעותיים יותר עבור תלמידינו .

שאלות נוספות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

האם חלו שינויים בשטח מאז הגשת המיזם לכיכר?

בינתיים אנחנו ממשיכים את תהליך גיוס הכספים ברבדים שונים,
פנינו לקרנות נוספות, כשהעיקרית שבהן היא קרן בגרמניה, בבקשה למימון,
כמו כן, אנחנו בתהליך יצירה של קמפיין אינטרנטי למימון המונים.

מי הוא קהל היעד של המיזם(לדוגמה: סגל,סטודנטים,קמפוס צפון/נמיר, גיל, דמוגרפי, מין…)?

סטודנטים ב"סמינר הקיבוצים" וסטודנטים מאוניברסיטת "האלה" בגרמניה, וכן תלמידיהם העתידיים והמכון הדמוקרטי כיום.

בתיבת הטקסט שלמטה, מלא/י את הנתונים: מתוך __________ אנשים אליהם פונה המיזם, הצטרפות של _______ מהם עד תאריך __________ תחשב להצלחה

מתוך 20 השותפים למשלחת, השגת מימון ליציאה של כולם עד מרץ2015 תחשב להצלחה.

באיזו צורה ישפיע המיזם על חיי הנוגעים בו? (הפער בין המצב הקיים למצב הרצוי)

כאנשי חינוך לעתיד המשלחת תיתן לנו כלים נוספים לחינוך והוראה השאובים מעולם חינוך מקביל ומתפתח- החינוך המכיל. זאת, לצד החינוך החינוך הדמוקרטי שמתפתח גם הוא, והבאת ערכים מעולם תוכן אחר לתוכו.
כמו כן, יצירת קשרים מתמשכים עם הסטודנטים לחינוך מאוניברסיטת האלה, שיעשירו הן אותנו והן אותם כאנשי החינוך בגרמניה.

על מנת להתקדם במיזם, מה נחוץ לך וכמה? (בתשובתך התייחס/י לכ"א, ציוד, חומרים, מקום, ידע ודברים נוספים הדרושים לך)

כסף למימון הטיסה אותו ננסה להשיג ע"י:
1. סיוע בהפקת סרטון לקמפיין גיוס המונים.
2. להפקת מסיבת גיוס כספים יש לנו צורך ב:
מקום, פרסום, קישור לספקים בתחום השתייה, עיצוב, תאורה, סאונד, פרס להגרלה המתכוננת למסיבה...

מה הצעדים הבאים שאת/ה מתכוונ/ת לנקוט על מנת לקדם את יישום המיזם?

1. הקמת קמפיין לגיוס המונים.
2. הפקת מסיבה לגיוס כספים.
3. מילוי טפסים לבקשת מימון מתכנית למימון פרויקטים בגרמניה.