לעשות יותר מפחות : יזמות חברתית סביבתית בישראל » דיונים

תצוגה: 
נושאתגובותנוצרתגובה אחרונהסמל מיון
דיון על המיזם: חיסכון בחשמל022 באוק' 2011
דיון על המיזם: פארק טבע קהילתי -מודל לשיקום שטח חקלאי בלתי מנוצל ע"י השבת המגוון הביולוגי בשיתוף הקהילה.017 באוק' 2011
דיון על המיזם: קומפוסט מקומי-קהילתי022 באוק' 2011
דיון על המיזם: יש מאין- חווה אקולוגית חקלאית חינוכית020 בספט' 2011
דיון על המיזם: שירותים אקולוגים ואדמה022 באוק' 2011
דיון על המיזם: שמיים - מיחזור קהילתי022 באוק' 2011
דיון על המיזם: הפרדה במקור התרנגולת021 באוק' 2011
דיון על המיזם: רהיטים מקרטון בכל מקום (לכל אחד)021 באוק' 2011
דיון על המיזם: רכבות מרוץ022 באוק' 2011
דיון על המיזם: גן העדן העירוני014 באוק' 2011
דיון על המיזם: חוף נאק"י022 באוק' 2011
דיון על המיזם: התפלת (טיהור) מים באמצעות אנרגיה סולרית022 באוק' 2011
דיון על המיזם: קרן נאור022 באוק' 2011
דיון על המיזם: קנביס תעשייתי008 באוק' 2011
דיון על המיזם: המעבדה להעצמה עירונית009 באוק' 2011
דיון על המיזם: חזית אקלימית010 באוק' 2011
דיון על המיזם: BREATHER021 באוק' 2011
דיון על המיזם: חברה בעם028 באוג' 2011
דיון על המיזם: קטר שלא עוצר וקרונות שמאיצים מהרציף אליו וממנו לרציף021 באוק' 2011
דיון על המיזם: בנייה בכפות תמרים ורשתות פלדה021 באוק' 2011
דיון על המיזם: מרפסות קהילתיות021 באוק' 2011
דיון על המיזם: עירוסקופ021 באוק' 2011
דיון על המיזם: ניצול משאבים021 באוק' 2011
דיון על המיזם: פיית המתנות006 באוק' 2011
דיון על המיזם: פאזבל020 באוק' 2011