לעשות יותר מפחות : יזמות חברתית סביבתית בישראל » דיונים

תצוגה: 
נושאתגובותסמל מיוןנוצרתגובה אחרונה
דיון על המיזם: חלונות סולארים בבניינים ציבורים ופרטים107 באוק' 2011לפני 2920 ימים
דיון על המיזם: עבודה באדמה123 באוג' 2011לפני 2917 ימים
דיון על המיזם: חממה קהילתית טירת כרמל103 בספט' 2011לפני 2913 ימים
דיון על המיזם: הטבעת הירוקה119 בספט' 2011לפני 2936 ימים
דיון על המיזם: אקולוגיה לקהילה מוגנת118 באוג' 2011לפני 2913 ימים
דיון על המיזם: יצירת מודל חדש של התיישבות לאוכלוסייה הבדואית בישוב קצר א סר122 באוג' 2011לפני 2913 ימים
דיון על המיזם: המרכז לקיימות שכונתית124 באוג' 2011לפני 2913 ימים
דיון על המיזם: דינמו ירוק110 באוק' 2011לפני 2913 ימים
דיון על המיזם: שטרות 'ירוקים'- כלכלה ירוקה בקהילה202 בספט' 2011לפני 2910 ימים
דיון על המיזם: אנרגיה סביבתית211 באוק' 2011לפני 2926 ימים
דיון על המיזם: יחד כל הדרך213 באוק' 2011לפני 2914 ימים
דיון על המיזם: גינה בונה קהילה202 באוג' 2011לפני 2917 ימים
דיון על המיזם: בתי קברות סולארים204 באוג' 2011לפני 2936 ימים
דיון על המיזם: חשמל עצמאי 211 באוק' 2011לפני 2928 ימים
דיון על המיזם: גנראטור עצמי219 באוק' 2011לפני 2920 ימים
דיון על המיזם: ישראל סולארית220 באוק' 2011לפני 2917 ימים
דיון על המיזם: אופנים בכיף/Happy Bikes215 באוג' 2011לפני 2928 ימים
דיון על המיזם: פתרון לבדלי הסיגריות208 באוק' 2011לפני 2932 ימים
דיון על המיזם: אליה מיחזור בע"מ209 באוק' 2011לפני 2912 ימים
דיון על המיזם: חגורת יערות מאכל ים תיכוניים226 באוג' 2011לפני 2883 ימים
דיון על המיזם: איסוף פסולת אורגנית217 בספט' 2011לפני 2919 ימים
דיון על המיזם: Green Piss219 בספט' 2011לפני 2924 ימים
דיון על המיזם: שארית הבנייה213 בספט' 2011לפני 2935 ימים
דיון על המיזם: חשבון סביבתי311 באוק' 2011לפני 2928 ימים
דיון על המיזם: "בידיים" - המעבדה הוירטואלית לקיימות309 בספט' 2011לפני 2916 ימים