לעשות יותר מפחות : יזמות חברתית סביבתית בישראל » דיונים

תצוגה: 
נושאתגובותנוצרסמל מיוןתגובה אחרונה
דיון על המיזם: סיפור חוזר111 ביולי 2011לפני 3279 ימים
דיון על המיזם: GREEK - Grass Roots Cleantech1211 ביולי 2011לפני 3145 ימים
דיון על המיזם: הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות013 ביולי 2011
דיון על המיזם: הגן הסולארי119 ביולי 2011לפני 3180 ימים
דיון על המיזם: שוק מקומי621 ביולי 2011לפני 3205 ימים
דיון על המיזם: בית ספר ונצואלה- קלישר - בית ספר בר קיימא024 ביולי 2011
דיון על המיזם: סכר במדבר - DAM in the DESERT024 ביולי 2011
דיון על המיזם: Woosh Water Systems ltd.025 ביולי 2011
דיון על המיזם: מכתש שכונה ד'027 ביולי 2011
דיון על המיזם: פרויקט אסיף - שקיות אקולוגיות027 ביולי 2011
דיון על המיזם: שיתוף תושבים בתהליך הטמעת מושב ירוק001 באוג' 2011
דיון על המיזם: גינה בונה קהילה202 באוג' 2011לפני 3184 ימים
דיון על המיזם: תוכנית ווג'ד-אקולוגיה מעשית שכונתית103 באוג' 2011לפני 3196 ימים
דיון על המיזם: בתי קברות סולארים204 באוג' 2011לפני 3203 ימים
דיון על המיזם: המדרשה לחקלאות פרמקלצר004 באוג' 2011
דיון על המיזם: פח-חצי1505 באוג' 2011לפני 3230 ימים
דיון על המיזם: יבולים007 באוג' 2011
דיון על המיזם: פינת חי מחומרים בשימוש חוזר007 באוג' 2011
דיון על המיזם: חוות הקציר109 באוג' 2011לפני 3202 ימים
דיון על המיזם: אתר לתאום הובלות בין עירוניות 109 באוג' 2011לפני 3257 ימים
דיון על המיזם: פרויקט אגורה3210 באוג' 2011לפני 3166 ימים
דיון על המיזם: המפקיד - השאלת ציוד011 באוג' 2011
דיון על המיזם: חנייה קלה למען הסביבה315 באוג' 2011לפני 3195 ימים
דיון על המיזם: בוסתן נוף משותף015 באוג' 2011
דיון על המיזם: אופנים בכיף/Happy Bikes215 באוג' 2011לפני 3196 ימים