לעשות יותר מפחות : יזמות חברתית סביבתית בישראל » דיונים

תצוגה: 
נושאתגובותנוצרתגובה אחרונהסמל מיון
דיון על המיזם: תכנית מ.ש.ק -מובילים שביל קיימות בנחל נטוף006 באוק' 2011
דיון על המיזם: חינוך להפרדה במקור של שאריות מזון בגן ילדים010 בספט' 2011
דיון על המיזם: קומקום חסכני008 באוק' 2011
דיון על המיזם: אוריינות חקלאית ישראלית024 באוג' 2011
דיון על המיזם: תחליף פלסטיק009 באוק' 2011
דיון על המיזם: תכנית שומרי הנחל004 באוק' 2011
דיון על המיזם: עולם המיחזור010 באוק' 2011
דיון על המיזם: מחנה אקלים נגד כריית פצלי השמן בחבל עדולם012 בספט' 2011
דיון על המיזם: רוזה פרארי017 באוג' 2011
דיון על המיזם: פינת חי מחומרים בשימוש חוזר007 באוג' 2011
דיון על המיזם: סולאריקה011 באוק' 2011
דיון על המיזם: כורש 14030 באוג' 2011
דיון על המיזם: שמירת טבע ופיתוח בנוף ים צפון019 בספט' 2011
דיון על המיזם: מכנסי הטענה013 באוק' 2011
דיון על המיזם: קניית זבל buying garbage011 באוק' 2011
דיון על המיזם: ורטיגו- כפר אמנות אקולוגי Eco-Art Village 009 באוק' 2011
דיון על המיזם: גיאוגן013 באוק' 2011
דיון על המיזם: מפת תחבורה ציבורית של גוש דן בשתי גירסאות: אינטראקטיבית ומודפסת013 באוק' 2011
דיון על המיזם: מרכז לחינוך סביבתי בגדרה010 באוק' 2011
דיון על המיזם: הבית האקולוגי016 באוק' 2011
דיון על המיזם: יבולים007 באוג' 2011
דיון על המיזם: לבשל בחוץ014 באוק' 2011
דיון על המיזם: Dual Drainage System010 באוק' 2011
דיון על המיזם: מיתקון סולרי017 באוק' 2011
דיון על המיזם: בית הספר הירוק לסביבה וקיימות007 באוק' 2011