לעשות יותר מפחות : יזמות חברתית סביבתית בישראל » דיונים

תצוגה: 
נושאתגובותנוצרסמל מיוןתגובה אחרונה
Plaquenil | Price H 40027 במאי 2019
Nizagara | No Prescription No Rx026 במאי 2019
דיון על המיזם: חיסכון בחשמל022 באוק' 2011
דיון על המיזם: קומפוסט מקומי-קהילתי022 באוק' 2011
דיון על המיזם: שמיים - מיחזור קהילתי022 באוק' 2011
דיון על המיזם: רחובות רב מפלסים422 באוק' 2011לפני 3258 ימים
דיון על המיזם: רכבות מרוץ022 באוק' 2011
דיון על המיזם: חדרי כושר ירוקים122 באוק' 2011לפני 3261 ימים
דיון על המיזם: שירותים אקולוגים ואדמה022 באוק' 2011
דיון על המיזם: התפלת (טיהור) מים באמצעות אנרגיה סולרית022 באוק' 2011
דיון על המיזם: חוף נאק"י022 באוק' 2011
דיון על המיזם: קרן נאור022 באוק' 2011
דיון על המיזם: רהיטים מקרטון בכל מקום (לכל אחד)021 באוק' 2011
דיון על המיזם: BREATHER021 באוק' 2011
דיון על המיזם: הפרדה במקור התרנגולת021 באוק' 2011
דיון על המיזם: מרפסות קהילתיות021 באוק' 2011
דיון על המיזם: בנייה בכפות תמרים ורשתות פלדה021 באוק' 2011
דיון על המיזם: עירוסקופ021 באוק' 2011
דיון על המיזם: ניצול משאבים021 באוק' 2011
דיון על המיזם: קטר שלא עוצר וקרונות שמאיצים מהרציף אליו וממנו לרציף021 באוק' 2011
דיון על המיזם: ישראל סולארית220 באוק' 2011לפני 3262 ימים
דיון על המיזם: פאזבל020 באוק' 2011
דיון על המיזם: טבעת LED לתאורת רחוב שמשתמשת בחשמל הסטאטי של עמודי חשמל020 באוק' 2011
דיון על המיזם: למחזר הרבה יותר020 באוק' 2011
דיון על המיזם: הבקבוק הירוק020 באוק' 2011