Julian Harel

How Julian is a changemaker:

ע"י פיתוח ולמידת תובמיות לימודיות ללימוד שפות דרך תנוע לילדים בגיל גן - כיתה ג' לימוד זה מאפשר לילדים להתקדם חן ברבת שפה שנייה וחן ביכולת התנועתית אשר יקדם בעתיד מול עולם המדבר שפות רבות וסובל ההעדר פעילות גופנית והשמנת יתר.

Julian feels a fondness and connection to:

ב"ס מיתר בבוסטן הגליל - ב"ס לילדים עם צרכים מיוחדים

Julian cares passionately about:

לתת אפשרות למספר רב ביותר של ילדים להתקדם ולא רק למשפחות בעלי יכולת כלכלית גבוה.

Julian' bio:

אני מפתח תוכנית בשם Ready Steady Move המלמד שפות תוך כדי תנועה. אני גם מלמד את התוכנית במוסדות חינוכיות בצפון הראץ ומדריך מורים בכל העולם.