רועי ציקורל

רועי ציקורל

רועי' bio:

יזם חינוכי-חברתי המתמחה בשילוב טכנולוגיות וכלי ניו-מידיה בעולם החינוך. בשנים האחרונות היה מעורב בהקמת מספר מיזמים ובהם "רצים לבגרות" ו"ישראל על הטיימליין" המאפשרים הכנה לבגרות בחינם באמצעות פייסבוק. הוא בוגר של LEAD – המסלול לפיתוח מנהיגות ומנחה ...
read-more ↓
רועי ציקורל commented on דיון על המיזם: פיתוח אפלקיציה למשתמשי הסמינר. - 2452 days ago read more >
רועי ציקורל commented on דיון על המיזם: HELP. - 2452 days ago read more >
רועי ציקורל commented on דיון על המיזם: הפורום הגאה לאנשי ונשות חינוך פורמאלי. - 2452 days ago read more >
רועי ציקורל commented on דיון על המיזם: בניית עולם הרפתקאות וירטואלי בנושא תרבות ישראל בהיבט רב תרבותי לילדים בארץ ובתפוצות.. - 2452 days ago read more >
רועי ציקורל commented on דיון על המיזם: מעלים ערך: מחזירות נשים להיסטוריה. - 2452 days ago read more >
רועי ציקורל commented on דיון על המיזם: הייד פארק במכללת סמינר הקיבוצים. - 2452 days ago read more >
רועי ציקורל commented on דיון על המיזם: מלכות המדבר הירוק. - 2452 days ago read more >
רועי ציקורל commented on דיון על המיזם: podcast הכולל ערוץ YouTube לבירור נוקב של סיסמאות וקלישאות בחינוך. - 2452 days ago read more >
רועי ציקורל commented on דיון על המיזם: תכנית לימודים רב-תחומית לסגל המנהלי-לימודי העשרה. - 2452 days ago read more >
רועי ציקורל commented on דיון על המיזם: שובה של שחרזדה, או שעת סיפור למבוגרים. - 2452 days ago read more >