ליז כחלון

Israel

ליז כחלון updated their interests. - 2060 days ago

ליז כחלון updated their profile. - 2060 days ago

ליז כחלון updated their profile. - 2062 days ago

ליז כחלון entered משלחת לגרמניה in the פורצים דרך - יזמות במכללת סמינר הקיבוצים competition. - 2062 days ago