הילה לרנאו

הילה לרנאו

הילה works for:

לב השכונה

יוזמת הרעיון, מפעילה של ספריות קהילתיות, מנחה של מפעילים אחרים

How הילה is a changemaker:

אנחנו קבוצה של חברים שיודעת איך ליצור דגם של ספריה קהילתית המתפקדת כמועדון חינוכי-שכונתי ופועלת בשכונות מצוקה. היום פועלות 3 ספריות כאלה בארץ, ובכוונתנו לשכפל את הדגם לעוד ועוד מקומות. כדי לבצע את זה אנחנו מתמקדים בשלושה כיוונים: א. יצירת קשר עם ...
read-more ↓

הילה feels a fondness and connection to:

לפני שנה הקמתי עם חבר'ה מתנועת תרבות את 'תרבות בספריה' בבית אשכול בעפולה עלית. מדובר בספריה קהילתית שנמצאת בתוך ספריה עירונית ש'דעכה' עם השנים... 'תרבות בספריה' פעלה 4 פעמים בשבוע בין השעות 16:00-19:00. כבר אחרי כחודש של פעילות, הייתי מגיעה ב - ...
read-more ↓

הילה cares passionately about:

השינוי החברתי אליו אני שואפת ברמה של המדינה/רשויות הוא ההבנה שיש צורך בהשקעת משאבים באוכלוסיות חלשות ובילדים ובני נוער בסיכון, מתוך הבנה שמעט משאבים היום יחסכו משאבים רבים בעתיד, ונתינת הזדמנות היום תייצר סוכני שינוי בעתיד. ברמה שכונתית הייתי ...
read-more ↓

הילה' bio:

בעבר הייתי מורה (למדעים בעיקר) בחינוך הדמוקרטי. בשנים הללו למדתי שחינוך אמיתי מתבסס על דיאלוג בין ילד ומבוגר, דיאלוג שבו מתמודדים עם בחירות וקשיים, עם דרישות וגבולות. מדובר בתהליך ארוך בו מעצבים את דמות הילד. עזבתי את החינוך הדמוקרטי מתוך מטרה ...
read-more ↓