בתיה צור

בתיה צור

בתיה' bio:

אני מרצה במכללת סמינר הקיבוצים בתחום התפתחות השפה, התקשורת והאוריינות אצל ילדים, חברת ועד הסגל האקדמי במכללה מזה כעשר שנים, ויו"ר הוועד משנה זו.