אשר וינשטיין

אשר וינשטיין

אשר works for:

עצמאי/עוסק מורש

משורר לילדים, יזם חברתי ועסקי

How אשר is a changemaker:

רקע: אני משורר "וותיק" הכותב לילדים, שיריי הראשונים פורסמו ב 1979, עת הצטרפתי וכתבתי בקביעות ב"ידיעות אחרונות לילדים" ב"משמר לילדים" במעריב לילדים" וברוב במות היצירה האחרות כולל בספרים מפרי עטי, באנתולוגיות, ברדיו ובטלוויזיה. ובכלל זה אני חבר ...
read-more ↓

אשר feels a fondness and connection to:

לאורך דרכי בחיי הבוגרים, אני נאמן לתורתו של ויקטור פראנקל, הפסיכיאטור היהודי הנודע אבי "תורת הלוגותרפיה", אשר דוגל בצורך למציאת המשמעות המרכזית בחיי כל אחד מאתנו, תוך לקיחת אחריות אישית ומחויבות טוטלית להגשמתה (שלא ע"י הפיכתנו ליותר עשירים ...
read-more ↓

אשר cares passionately about:

עם כל הצניעות הראויה, מעבר לפעילותי האישית (שמבחינתי כאמור היא ה"הגשמה" בפני עצמה), אני מקווה שאוכל גם לתת דוגמה ליוצרים הקיימים ולבני הנוער ובכלל זה ליוצרים שיצמחו מקרבם, שבכל מצב עתידי יהיו רגישים וקשובים לאוכלוסיות החלשות מהם בחברה ושימצאו את ...
read-more ↓

אשר' bio:

מאחר ופרטתי בהרחבה דלעיל :)..., ברצוני להדגיש שאמשיך "לחלק" את חיי בעתיד בין השגת פרנסה אישית בתחומי ייעוץ והנחיה אישית והניהול לצורך שמירת "חירותי", לבין ניהול ה "Start up יצירתי חברתי" שלי .