איריס בקשי

Israel

איריס works for:

מכללת סמינר הקיבוצים

סגל

איריס בקשי updated their profile. - 2322 days ago

איריס בקשי entered סמינר הקיבוצים בשביל ישראל in the פורצים דרך - יזמות במכללת סמינר הקיבוצים competition. - 2324 days ago

איריס בקשי updated their profile. - 2324 days ago

איריס בקשי updated their interests. - 2324 days ago