אושרי בן-יעקב

אושרי cares passionately about:

שאנשים יפעלו ע"פ השכל הבריא שלהם ולא ע"פ תכתיבי תקשורת למינהם.

אושרי' bio:

העברת חוגים ביהדות, שילוב עולים מארה"ב במערכת החינוך בעיר מודיעין, תגבור ילדים חלשים במסגרת תוכניות אחה"צ, העברת חוגים תורניים.