Amir Sarid

Amir Sarid said: חברים יקרים! הייתי רוצה לספר לכם סיפור. בשנה האחרונה היה לי העונג לקחת חלק במיזם מדהים בשם פרויקט מעגלים. לכאורה, כל מה שהיה שם זה חבורה של בני נוער שיושבים על הדשא ומדברים. לא משהו יוצא דופן, אף אחד שם לא ניסה להמציא מחדש את הגלגל. אבל מי שנכנס לשם, התיישב על הדשא עם כולם ולקח חלק שם לב שקורה שם משהו לא רגיל... about the דיון על המיזם: פרויקט מעגלים discussion. - 2876 days ago