טובה בן ארי

טובה בן ארי said: הפרוייקט המיוחד הזה מביא לחיינו- תפיסת עולם: מהאחריות החברתית אל האחריות האישית למען כולנו. תוכנית המצביעה על תהליכי חינוך לא רק לדורנו אלא גם לדורות הבאים. בתהליכי חינוך נכונים נוכל למצור בעתיד הקרוב חיסכון במשאבים טבעיים-0משאבי המדינה. בחינוך הצרכן הצעיר והשפעתו גם במשפחה ובסביבה. בדיוק כמו הפוייקט של "אסור לקטוף פרחי בר" שהלך ונטמע בתודעה האזרחית של כולנו,כך גם התוכנית של סמדר מאופיין מהאחריות האישית אל ההשפעה על חיי כולנו. התנאי הראשון באמנת זכויות הילד מדבר על חיים והישרדות-והמים הוא מרכיב עיקרי בצד המזון ובית... about the דיון על המיזם: קהילה חוסכת מים discussion. - 2899 days ago