green utopia

אלא חסונה
by אלא חסונה | 17 בOct 2011
| 0 Comments

Summary:

אוטופיה ירוקה הינו מיזם השואף לאוטופיה סביבתית ירוקה אשר הוקם לפני שנתיים על ידי אלא חסונה סטודנטית לכלכלה וניהול עם התמחות חטיבה ליזמות, במסגרת תוכנית "חממת היזמות" במכללה האקדמית תל אביב יפו.
המיזם עוסק בהקניית ידע והטמעת אורך חיים מקיים אשר יחבר את תושבי יפו בכלל ואת ילדי יפו בפרט לסביבתם (הכוללת את החיי ואת הצומח).
החזון של הפרויקט הינו עיצוב העיר יפו והפיכתה למקום ירוק יותר דרך הטמעת ערכים סביבתיים בילדי יפו בפרט ובקהילה בכלל, והגדלת השטחים הירוקים ביפו.

About You

Organization: מיזם GREEN UTOPIA במסגרת חממת היזמות במכללה האקדמית ת"א יפו מיזם GREEN UTOPIA במסגרת חממת היזמות במכללה האקדמית ת"א יפו Visit websitemore ↓↑ hide↑ hide

About You

First Name

אלא

Last Name

חסונה

Personal Website

About Your Organization

Organization Name

מיזם GREEN UTOPIA במסגרת חממת היזמות במכללה האקדמית ת"א יפו מיזם GREEN UTOPIA במסגרת חממת היזמות במכללה האקדמית ת"א יפו

Your role in the organization

סטודנטית ויזמית במסגרת חממת היזמות במכללה האקדמית ת"א יפו. מקימה ומנהלת את מיזם "אוטופיה ירוקה". ותושבת יפו

Is your organization a

Non‐profit/NGO/citizen sector organization

NPO registration number (if the organization is a registered NPO in Israel)

Organization Address

קמפוס האקדמית, רבנו ירוחם, ת"א - יפו

Twitter Profile Page

The information you provide here will be used to fill in any parts of your profile that have been left blank, such as interests, organization information, and website. No contact information will be made public. Please uncheck here if you do not want this to happen..

Your Initiative

read more↑ hide↑ hide

Project's Name

green utopia

Country your work focuses on

Israel, T

Describe your project

אוטופיה ירוקה הינו מיזם השואף לאוטופיה סביבתית ירוקה אשר הוקם לפני שנתיים על ידי אלא חסונה סטודנטית לכלכלה וניהול עם התמחות חטיבה ליזמות, במסגרת תוכנית "חממת היזמות" במכללה האקדמית תל אביב יפו.
המיזם עוסק בהקניית ידע והטמעת אורך חיים מקיים אשר יחבר את תושבי יפו בכלל ואת ילדי יפו בפרט לסביבתם (הכוללת את החיי ואת הצומח).
החזון של הפרויקט הינו עיצוב העיר יפו והפיכתה למקום ירוק יותר דרך הטמעת ערכים סביבתיים בילדי יפו בפרט ובקהילה בכלל, והגדלת השטחים הירוקים ביפו.

Innovation

read more↑ hide↑ hide

What makes your idea unique?

הפרויקט אוטופיה ירוקה הינו פרויקט סביביתי הפועל בעיר יפו, יפו היא עיר מעורבת המתגוררות בה הקהילה הערבית והקהילה היהודית , בפרויקט שלי אני עומדת להקים מפגש בלתי אמצעי, שיאפשר היכרות ועבודה משותפת, מתוך מה שמשותף לשתי הקהילות ולא מה שמפריד, ולדעתי הפן הסביבתי והאדמה זה דבר שיכול לחבר את כל התושבים ולהוריד מתח בניהם ולהסיר את אדישות ולהגביר את האמפתיה דרך הטמעת מטרה משותפת שהיא להפוך את העיר יפו לעיר ירוקה יותר,ולהטמיע בילדיה ערכים סביבתיים על מנת לשמור על העיר לאורך החיים , ולהעביר את זה לדורות הבאים.
דבר נוסף המאפיין את האוכלסייה היפואית הינה אוכלוסיה עם סוציו-אקונומי נמוך, כך שהשינוי הירוק בעיר יפו אינו שינוי קל , ביפו ישנם אלמנטים של פשע ואלימות , אלמנטים אלו משפיעים על העיר הן מבחינה חיצונית והן מבחינת התנהגות התושבים.
בפרויקט ארצה להציג את הצד החיובי שקיים בעיר יפו וטמון בה ולהבליט אותה החוצה לכל האנשים גם שמתגוררים בעיר יפו וגם מחוץ ליפו.

Does your project invloves devopling or using cutting edge technologies? If tell us about them please

הטכנולוגיה כיום החלה לקחת מקום מרכזי בחיי הילדים והאפילה על יופיו של הטבע וכל מה שנלווה אליו. בעלי החיים היחידים בהם רוב הילדים מטפלים ונתקלים הינם וירטואליים. הטכנולוגיה מגבילה את הראייה של הילדים להסתכל על דברי הטבע, להרגיש אותו , לבלות בו , הילדים מעבירים את זמנם בליווי מוצרים טכנולוגים גם אם מוצרים אילו יגרמו להרס סביבתי חלק ניכר מהילדים ללא מסגרת פעילות חברתית , אשר מפחית את זיקתם לטבע , בפרויקט שלי הקישור היחידי והייחודי שלי הוא הקישור בין התושבים לבין עצמם ולבנים לבין סביבתם.
ברצוני שהילדים יגיעו לחיבור עם הסביבה , ובכך הם יהיו פחות שקועים בטכנולוגיה ובתקדמותו , כמובן לא כל המוצרים הטכנולגוים הם דברים אשר מזיקים לסביבה , חלק מהמוצרים יכולים גם להפחית מהנזקים הנגרמים לסביבה.

Impact

read more↑ hide↑ hide

What impact have you had?

בשנה שעברה הסתיים שלב הפיילוט בבית ספר "אחווה" ביפו , בשלב הפיילוט הפרויקט התמקד בהעלאת המודעות הסביבתית של הילדים כך שיבנו את הקשר בין הסביבה לקיומנו, והבהרת המצב הקיים בארץ ( הידלדלות מקורות המים , הפיכת הנחלים למובילי ביוב ,הצטמצמות השטחים הפתוחים ...) ואת השפעתו עלינו במידה ולא נפעל כראוי .
שלב זה הינו שלב מהותי להדגשת חשיבות הנושא הסביבתי ולגרום לילדים להבין את מהות הנזק בדברים הקטנים שאנחנו עושים בחיי היום יום מבלי לעצור רגע ולחשוב על המעשה כי זה נעשה מתוך הרגל , מעשים אלו מזיקים לסביבתנו כגון (שימוש במוצרים שאין אפשרות למחזור אותם ).
ברגע שהילדים יפיגנו ידע והבנה בעניין השינוי יתחיל לצאת לפועל. הילדים הם הבסיס לשינוי ולעתיד ירוק יותר , עם ההבנה והאמונה ביכולתם לשנות את התנהגות המזיקה ולהפוך אותה להתנהגות יעילה לסביבה , התנהגות ההורים תושפע מהתנהגות ילדיהם וגם התנהגות המורים ושאר התושבים .
הרצון האמיתי של הילדים יעזור לפרויקט להשפיע על כל התושבים המתגוריים ביפו ערבים ויהודים ולהפוך לאוכלוסייה מודעת ושומרת על הסביבה.

Problem

בשנים האחרונות הפשע והאלימות הולכים ומשתלטים על האוכלוסייה בעיר יפו , המעשים הללו מסתרים את הצד החיובי הטמון בתושבי יפו בפרט וביפו בכלל .
כידוע יפו היא עיר עם מעמד הסוציו-אקונומי נמוך כך ששינוי ירוק אינו קל כמו בצפון תל אביב , לכן אני מאוד רוצה לקדם ולהציג את הצד החיובי , כיום רק תושבי יפו המתגוררים בה מרגישים את צדדיה היפים אך מה שמוחצן לאנשים מחוץ ליפו עיר מסוכנת שעדיף לא להתקרב אליה , בשינוי זה יפו תהפוך לעיר ירוקה יותר , דבר זה ישפיע על התנהגות התושבים לטובה .

Actions

בפרויקט קיימת סדנאות להגברת המודעות , בשילוב עם פעולות למיחזור וחסכון במשאבים , שימוש חוזר , דוגמא לאחת הפעילויות קניית ספרים בבקבוקים מפלסטיק , הילדים ממחזרים את הבקבוקים בסלים שנמצאים בבית ספר ובכך חוסכים במשאבים ( למשל בנייר FAX TO MAIL , הגבלת השימוש של המורים בצילום ) בנוסף חסכון באנרגיה , במים , ללמד את הילדים הדרך הנכונה לבצע קניות כלומר לקנות חכם , הטמנה , מיון פסולת , קומפוסטציה והקמת גינה קהילתית, ולאחר שנה נבדוק את התוצאות לעומת שנה קודמת על מנת להשוות בכמה אחוזים הצלחנו להשתפר משנה קודמת .

Results

התוצאות של בתי הספר צריכות להיות מדידות לכן אבדוק תוצאות על ידי חשבוניות וקבלות ממיחזור ובדיקה יחסית לשימוש בשנים קודמות , ובכך נבדוק את אחוזי ההצלחה בחסכון במשאבים לעומת שנים לפני .

What will it take for your project to be successful over the next three years? Please address each year separately, if possible.

שנת 2012 : השנה הזאת הינה שנה לאחר הפיילוט שבה הפרויקט ימסד את עצמו ויפעל לפי הדרישות על מנת לקבל הסמכה ירוקה , בשנה הזאת חשוב מאוד שיתוף פעולה של הילדים , המורים , ההורים , המנהל/ת וכל צוות הבית ספר , התמיכה היא אחד האלמנטים הכי חשובים בשלב זה לקידום הפרויקט .
שנת 2013 : , למשוך כמה פעילים ירוקים לשיתוף פעולה ולהוביל יחד איתי את השינוי על מנת להרחיב את פעילות הפרויקט ולהצליח למשוך את כל בתי הספר ביפו להשתתף בפרויקט ולהוביל אותם להסמכה הירוקה .
שנת 2014: וזה השלב הכי מהותי לשמר על הפעילות הקיימת בבתי הספר לאחר שקיבלו הסמכה והמשיך לטפח ולקדם אותה .

What would prevent your project from being a success?

כידוע ביפו הם מדבר על אוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך יחסית לחלקים הצפוניים של תל-אביב , על מנת לבצע את השינוי הירוק ולהביא אותו לידי ביטוי ביפו דרוש לא רק שיתוף פעולה של התושבים אלא גם תרומות כספיות לקידום הטרנד הירוק , וקיים קושי להשיג את זה מתושבי העיר , לכן יש צורך בגורם חיצוני שיסייע .

How many people will your project serve annually?

101‐1000

Define the beneficiaries of your initiative. What is the project's importance for them?

המוטבים של המיזם שלי הינם הילדים בבתי ספר יסודי , ברצוני להטמיע ערכים סביבתיים בילדים מגיל צעיר ולפתח דור צעיר של חובבי טבע, בנוסף אני מאמינה כי הילדים יצליחו להעביר את זה להורים , למורים ולשאר התושבים .
במהלך הפרויקט ברצוני להפוך את הבית ספר לבית ספר ירוק ,בנוסף להפוך את כל צוות בית הספר לירוקים ילדים , מורים , מנהל/ת

Does tour project have a social impact as well as environmental one? If so describe the social impact

יפו היא עיר מעורבת המתגוררות בה הקהילה הערבית והקהילה היהודית , בפרויקט אוטופיה ירוקה אני עומדת להקים מפגש בלתי אמצעי, שיאפשר היכרות ועבודה משותפת, מתוך מה שמשותף לשתי הקהילות ולא מה שמפריד, ולדעתי הפן הסביבתי והאדמה זה דבר שיכול לחבר את כל התושבים ולהוריד מתח בניהם.

Does your project seek to have an impact on public policy?

Yes

Sustainability

read more↑ hide↑ hide

What stage is your project in?

Operating for less than a year

How long has this organization been operating?

Less than a year

Does your organization have a Board of Directors or an Advisory Board?

Yes

Does your organization have a non-monetary partnerships with NGOs?

Yes

Does your organization have a non-monetary partnerships with businesses?

Does your organization have a non-monetary partnerships with government?

Yes

Please tell us more about how these partnerships are critical to the success of your innovation.

פרויקט אוטופיה ירוקה הוקם במסגרת תוכנית "חממת היזמות " תכנית ייחודית שמעודדת ומכשירה סטודנטים תושבי יפו ודרום תל אביב להקים ולהפעיל פרויקטים לשינוי חברתי בקהילתם. הסטודנטים המשתתפים בתוכנית לומדים במכללה. בשנה הראשונה, בנוסף לתוכנית הלימודים הרגילה, הסטודנטים לוקחים חלק בקורס ייחודי ליזמות חברתית שפותח עבורם ומקבלים הכשרה מעשית שכוללת תכנון, הקמה וניהול של מיזם קהילתי על ידי יזם עסקי וחברתי מוביל. בשנה השנייה, הסטודנטים עובדים על פרויקט פיילוט ומתחילים ברצתו, כאשר בשנה השלישית הסטודנטים מייסדים ומטמיעים את הפרויקט בקהילה. מהשנה השנייה מקבלים הסטודנטים עזרה למימון הפרויקטים. התוכנית ממשיכה ללוות את הסטודנטים שהוכשרו בה ולתמוך במיזמים ובפעילותיהם הקהילתית גם לאחר שסיימו את לימודיהם במכללה.
הפרויקט בשלב השלישי ,שלב זה הינו שלב קריטי להטמעת הפרויקט בקהילה , שיתופי הפעולה תורמים לפרויקט הן מבחינה ניהולית דרך הכשרה אשר תסייע בקידום הפרויקט והן מבחינה כלכלית דרך הענקת מלגות ירוקות לסטודנטים שיובילו את השינוי .

What are the three most important actions needed to grow your initiative or organization?

1. העלאת המודעות והטמעת אורך חיים מקיים והדגשת החשיבות הסביבתית דרך העברת סדנאות לילדים שבהם מוסבר על חשיבות הסביבה ואיך להתנהג בצורה מבלי לפגוע בסביבה , בהעלאות המודעות ארצה לחבר את ילדי יפו לסביבתם , בכך ש 50% מהילדים שעברו את הסדנה יתחילו ליישם את הנלמד בסדנא בחיים האמיתיים , ובכך יופחת נזק שנגרם לסביבה .
2. למשוך בתי ספר ביפו ולשכנע אותם להשתתף בפרויקט בהדגשת חשיבות השינוי ומה השינוי יעניק לבית ספר , והשפעתו על התנהגות ילדי יפו בעתיד .
3. לערב תושבים בפעילות של הגינה הקהילתית בבתי ספר וגם באיסוף פסולת למיחזור .

How does your project create economic value (saving resources, creating job opportunities, etc…)?

פרויקט אוטופיה ירוקה הינו פרויקט הפועל לפי קרטריונים של המשרד להגנת הטבע על מנת לסייע לבתי ספר לקבל הסמכה ירוקה .
תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק פותח על ידי צוות היגוי משותף למשרד להגנת הסביבה, למשרד החינוך ולחברה להגנת הטבע, במטרה לבנות מהלך חינוכי שיעודד בתי ספר לקחת על עצמם מחויבות לחנך את תלמידיהם על פי עקרונות של פיתוח בר קיימא.
ההסמכה הירוקה ניתנת על ידי המשרד להגנת הסביבה ומהווה הכרה בחינוך סביבתי משמעותי המתקיים בבית הספר. ההסמכה מתווה דרך פעולה אפשרית ומתאימה במיוחד לבתי ספר המעוניינים להתחיל פעילות סביבתית על בסיס מסגרות קיימות. ( אתר משרד להגנת הטבע)
חיסכון במשאבים הינו קרטריון חשוב מאוד בפרויקט , לכן בבתי ספר יש הדגשה על הפרדת פסולת , מיחזור בכל סוגיו ( סוללות ,נייר , בקבוקים, דיו מדפסת) שימוש חוזר (למשל אחד הפעלויות שנעשו בשנה שעברה הינה הקמת מתקן באולינג מבקבוקים משומשים) , ולקנות חכם כלומר לקנות דברים שניתן למחזר בכך הילדים מסתכלים על הסמל ובודקים לפני הקנייה שניתן למחזר את המוצר .
בסוף כל שנה בתי הספר בודקים לפי הקבלות של קניות הבית ספר בכמה אחוזים חסכנו לעומת שנה לפני ובכך נוכל לשפר כל שנה ונחסוך יותר.

The Story

read more↑ hide↑ hide

What was the defining moment that you led to this innovation?

בשנה שעברה הפיילוט התקיים בבית ספר אחווה ביפו , כידוע ביפו המודעות הסביבתית הינה נמוכה ,הרגע המכריע כאשר ראיתי את התוצאות של הסקרים אשר מדדתי דרכם את הצלחת המיזם וראיתי כי הילדים מעוניינים שימשיך הפרויקט , ויש התעניינות בנושא הסביבתי וכי הילדים מבינים ומעוניינים להמשיך ולפעול בנושא זה ולשמור על הסביבה ולחסוך במשאבים .

Tell us about the social innovator behind this idea.

אני סטודנטית לכלכלה וניהול בחטיבה ליזמות במכללה האקדמית ת"א יפו. במסגרת פרויקט "חממת היזמות" במכללה, הקמתי את הפרויקט אוטופיה ירוקה. בשנה החולפת התמקדתי בהעלאת המודעות הסביבתית והטמעת אורך חיים מקיים בקרב ילדי יפו באמצעות סדנאות שהועברה לתלמידי כיתות ד' בבית הספר היסודי "אחווה". הסדנאות שמו דגש על פעילות של מחזור וחשיבותה, חיסכון במשאבים וכן הוצאנו את התלמידים לביקור במרכז לחינוך סביבתי- חירייה.
השנה הפרויקט פועל בשני בתי ספר- בית הספר היסודי "אחווה" ובית הספר היסודי "וויצמן", שני בתי ספר אילו נבחרו על ידי היות וחשוב לי לפנות לכלל האוכלוסייה היפואית. ביה"ס "אחווה" הינו בית ספר ערבי ובית הספר "ויצמן" הינו בית ספר עברי. מטרתי להמשך השנה היא יצירת פעילויות משותפות לשני בתי הספר שיוביל את שני בתי הספר להסמכה ירוקה וכן תיצור מטרה משותפת לתלמידי שני בתי הספר ובאמצעותה יתקיים ביניהם שיתוף פעולה. השנה המיזם כולל- סדנאות שמועברות לכיתות ד' וה' בשני בתי הספר המובילות לחיסכון במשאבים, ליווי פרויקט סביבתי של כיתות ו' בשני בתי הספר ומעורבות של כל בית הספר במגמה הירוקה כחלק מתהליך הסמכת בתי הספר כירוקים, אותו מוביל המיזם. בנוסף, השנה תתקיים בשני בתי הספר פעילות של גינה קהילתית אשר תוקם על ידי הילדים , המורים , ההורים ומנהל/ת בהצטרפות התושבים.

How did you first hear about Kikar Ashoka?

Web Search (e.g., Google or Yahoo)

If through another, please provide the name of the organization or company

אלא חסונה updated this הגשת מועמדות לתחרות. - 3330 days ago

אלא חסונה updated this הגשת מועמדות לתחרות. - 3330 days ago

אלא חסונה updated this הגשת מועמדות לתחרות. - 3332 days ago

אלא חסונה updated this הגשת מועמדות לתחרות. - 3333 days ago

אלא חסונה updated this הגשת מועמדות לתחרות. - 3335 days ago

אלא חסונה updated this הגשת מועמדות לתחרות. - 3356 days ago

אלא חסונה submitted this idea. - 3356 days ago