מעלים ערך

מחזירות נשים להיסטוריה

שרון גבע רוני מנט
by שרון גבע רוני מנט | 26 בJan 2014
| 6 Comments
Competition Winner

This entry has been selected as a winner in the
פורצים דרך - יזמות במכללת סמינר הקיבוצים competition.

Summary:

במסגרת פרויקט מעלים ערך: מחזירות נשים להיסטוריה כותבים סטודנטים וסטודנטיות במכללת סמינר הקיבוצים ערכים לויקיפדיה: האנציקלופדיה החופשית על נשים בישראל. המיזם פועל לתיקון הסיפר (נרטיב) ההיסטורי הישראלי המקובל באמצעות שילוב מידע אמין, מדויק ועדכני בעברית הפתוח לשימוש חופשי בעבור העולם על נשים שעשו היסטוריה אך בקרוב ייעלמו בתהום השכחה הקולקטיבית.

אודותיך

read more ↓↑ hide↑ hide

אודותיך

שם פרטי

שרון גבע

שם משפחה

רוני מנט

תפקיד במכללה/לומד ב...

מרצה וסטודנטית

המיזם

read more↑ hide↑ hide

שם המיזם

מעלים ערך: מחזירות נשים להיסטוריה

תיאור המיזם

במסגרת פרויקט מעלים ערך: מחזירות נשים להיסטוריה כותבים סטודנטים וסטודנטיות במכללת סמינר הקיבוצים ערכים לויקיפדיה: האנציקלופדיה החופשית על נשים בישראל. המיזם פועל לתיקון הסיפר (נרטיב) ההיסטורי הישראלי המקובל באמצעות שילוב מידע אמין, מדויק ועדכני בעברית הפתוח לשימוש חופשי בעבור העולם על נשים שעשו היסטוריה אך בקרוב ייעלמו בתהום השכחה הקולקטיבית.

השלב שבו נמצא הפרוייקט שלך

פרוייקט קיים בשלב ראשוני

מהי הבעיה שהמיזם שלך מנסה לפתור? מה הצורך שהמיזם בא למלא?

הבעיות העיקריות שהמיזם מנסה לפתור הן היעדרן של נשים מההיסטוריה הישראלית המקובלת והיעדר מידע זמין ועדכני עליהן בעברית באינטרנט.
הצרכים שהמיזם בא למלא הם חינוכיים, חברתיים, פוליטיים ופמיניסטיים. הפרויקט מקדם את מקומה של קבוצת המיעוט הגדולה ביותר בחברה כשהוא מנכיח את התרומה של נשים להיסטוריה שלה. הסטודנטיות והסטודנטים המשתתפים בפרויקט הם פרחי הוראה ומורות ומורים בפועל, שמתנסים בלימוד וחקר מחוץ לגבולות הרשת ומתנסים במלאכת ההיסטוריונים/ות. הפרויקט מעורר בהם מוטיבציה לשנות והשראה בעבור פעילות חינוכית עתידית לתלמידים ולתלמידות שלהם.

כיצד המיזם שלך נותן מענה יעיל לבעיה?

הסטודנטים והסטודנטיות כותבים ערכים חדשים על נשים או מרחיבים ערכים קיימים בהם המידע דל ולוקה בחסר. כך מועלים תוצרי עבודת חקר אקדמית לפלטפורמת המידע הפופולרית ביותר באינטרנט - ויקיפדיה: האנציקלופדיה החופשית. מידע זה פתוח ושקוף לשימוש חופשי בלי הבדל מין, דת וגזע.
המיזם מעודד את הסטודנטיות והסטודנטים להשפיע על הסיפר ההיסטורי באופן אקטיבי במסגרת לימודיהם האקדמיים והלאה בכיתות.

דף פייסבוק (אם יש)

חדשנות

read more↑ hide↑ hide

מה הופך את הרעיון שלך לייחודי/ חדשני (טכנולוגיה חדשנית, מודל פדגוגי, חברתי ו/או עסקי ייחודי וכו'...) - אנא פרט/י

המיזם מתבסס על טכנולוגיה חדשנית: העבודות האקדמיות של הסטודנטים והסטודנטיות, פרחי הוראה ומורים ומורות בפועל, עולות לרשת ומונגשות לכל. המיזם מציג מודל פדגוגי ייחודי וחדשני במסגרתו הסטודנטים והסטודנטיות יוצאים מכתלי האקדמיה ומנתבים את מה שלמדו בצוותא לטובת קידום מעמדן של נשים בחברה. המיזם מציג חדשנות בכך שהסטודנטים והסטודנטיות לא רק לומדים על השיח הציבורי אלא מגלים שבכוחם להשפיע עליו ולשנותו.
כל סטודנטית וסטודנט יכולים להצטרף למיזם ולהנחיל אותו הלאה לקולגות ולתלמידים/ות.

השפעה

read more↑ hide↑ hide

במידה והפרויקט כבר פעיל, מה הערך בתחום החברתי שייצר עד כה?

הפרויקט מעורר הדים ויש לו ערך אישי בעבור כל המשתתפים/ות בו: בהשראתו יזמה הסטודנטית רוני מנט את שבוע "הנשמע קולך" בסמינר הקיבוצים פרויקט סטודטיאלי שמטרתו העלאת מודעות לאי השוויון בין המינים בחברה. הסטודנטים וסטודנטיות שהשתתפו בפרויקט מוצאים בו השראה להשפיע על מציאות חיינו, להאיץ שינוי פמיניסטי בנרטיב ההיסטורי ולקדם העלאת תודעה לשוויון במערכת החינוך לגווניה. הפרויקט מומלץ על ידי משרד החינוך במסגרת היחידה למגדר ושוויון בין המינים.
באביב 2014 נציין את העלאת הערך ה-50 לפרויקט.

במידה ומדובר במיזם חדש, מה הערך החברתי שאת/ה מצפה שיהיה לפרויקט בשנתיים הבאות?

מה תחשב הצלחה של המיזם? וכיצד ניתן למדוד אותה?

הפרויקט פעיל מאז שנה"ל תשע"ב (2011-2012) במסגרת הקורס הסמסטריאלי "בלי הבדל מין? נשים בישראל בשנות המדינות הראשונות". הערכים נכתבים על ידי הסטודנטים והסטודנטיות המשתתפים בקורס ומקבלים על כך קרדיט אקדמי. מטרתנו לפרוץ את גבולות הפעילות של הפרויקט מחוץ לקורס: לקיימו במהלך כל השנה ולהגדיל משמעותית את מספר הערכים הנכתבים במסגרתו. סטודנטיות וסטודנטים שסיימו את הקורס ימשיכו לכתוב ערכים נוספים על בסיס מלגה, וידריכו תלמידות ותלמידים שלהם לכתיבת ערכים על נשים.
ניתן יהיה למדוד את ההצלחה באמצעות בדיקה של מספר הערכים.

כיצד ניתן לשכפל את המיזם שלך וליישם אותו במקומות אחרים?

הסטודנטיות והסטודנטים המשתתפים בפרויקט יחנכו קולגות ותלמידים ותלמידות ויכשירו אותם להשתתפות פעילה בפרויקט. ניתן ליישם את הפרויקט בפקולטות אחרות במכללה ובבתי ספר תיכוניים.

האם למיזם שותפים נוספים במכללה ( סגל/ סטודנטים ) ?

בפרויקט שותפים סטודנטיות וסטודנטים שלמדו בקורס "בלי הבדל מין? נשים בישראל בשנות המדינה הראשונות" בשנים תשע"ב, תשע"ג ותשע"ד. בסך הכול מדובר על כ-70 אישה ואיש.

מהי תרומת המיזם למכללה?

המיזם תורם למיצוב הסטודנטים והסטודנטיות במכללה כחוקרים וחוקרות המתנסים בפרקטיקה של מחקר היסטורי ולמיצוב המכללה כגורם משפיע על הלכי רוח עכשוויים בשיח הציבורי בארץ בצורה חדשנית ועדכנית - במאגר המידע הפופולרי ביותר בעולם.

מהם ערכי המכללה אשר משתקפים במיזם?

ישנה הלימה בין ערכי המכללה לבין הפרויקט:
הומניזם - הפרויקט מעלה על נס את שוויון ערך האישה כאדם, כבודה והתפתחותה.
דעת - ביסוד הפרויקט עומד ערך הרחבת הדעת, הנגשת מידע באופן חופשי והתנסות הסטודנטים והסטודנטיות בעבודה של היסטוריונים/ות.
אחריות - במסגרת הפרויקט לוקחים הסטודנטים והסטודנטיות אחריות על הסיפר ההיסטורי, ופועלים לשנות אותו ועל המידע שהם מעלים במסגרת הערכים שהם כותבים.
דמוקרטיה - ביסוד הפרויקט עומדת תרבות דמוקרטית, במטרה לקדם קולות שלא נשמעים בחברה. גם העבודה על כתיבת הערכים היא תוך שיתוף ושוויון.
איכות - ביסוד הפרויקט עומדת חתירה למצוינות חברתית ואקדמית: המידע בכל ערך וערך נבדק, מוצלב ומתעדכן, ונכתב כחיבור מדעי על בסיס ספרות מחקר ועל פי כללי הכתיבה האקדמית.
יושרה - הפרויקט שקוף לכל המשתתפים והמשתתפות בו ולכל הנחשפים למידע המוצג בו, ברוח האנציקלופדיה החופשית.
תרבות ישראל - במסגרת הפרויקט מעלים הסטודנטים והסטודנטיות את ערכיהן של נשים ממגוון היבטים לתרבות ישראל, בלי הבדל גזע ודת.

המשכיות

read more↑ hide↑ hide

מהם האתגרים שיכולים למנוע מהמיזם שלך להתפתח? אנא פרט/י

כדי להניע סטודנטים וסטודנטיות שסיימו בהצלחה את הקורס, במהלכו למדו על ההיסטוריה של נשים בישראל והוכשרו לכתיבת ערך בויקיפדיה, להמשיך לכתוב ערכים ולהנחיל הלאה את מה שלמדו יש למצוא דרך לתגמלם בעבור הזמן והמאמץ בצורת מלגה.

מהן הפעולות שאת/ה נוקט כדי לעמוד באתגרים הללו?

ניסיונות לפנות לגופים חברתיים ופמיניסטיים ועידוד סטודנטים וסטודנטיות לכתוב ערכים באופן וולונטרי.
פעילות לתחזוקה של הערכים שכבר הועלו ושימורם.

מספר המעורבים במיזם

2.

הסיפור

read more↑ hide↑ hide

הגענו לחלק האחרון של השאלון. זו ההזדמנות שלך לספר לנו את "סיפור המיזם" בצורה חופשית. מה גרם לך לחשוב על הרעיון, מי עומד מאחוריו, איך הכל התחיל וכל שאר הפרטים האישיים והמעניינים שאת/ה רוצה לספר לנו

המיזם התחיל במקרה. הקורס "בלי הבדל מין? נשים בישראל בשנות המדינה הראשונות" קוראים הסטודנטים והסטודנטיות מקורות היסטוריים שונים, על בסיס ספרות מחקר רלוונטית. לקראת השיעורים מתבקשים הסטודנטים והסטודנטיות להכין את המקורות ולבלוש אחריהם. אך התברר שגיבורות הסיפורים עליהם אנו לומדים בכיתה נעדרות מזירה מרכזית במציאות חיינו בכלל. תוצאות החיפוש אחריהן בגוגל מביאות לתוצאות שאינן רלוונטיות, ובאנציקלופדיה החופשית אין להן ערך, תרתי משמע.
על כן אם אין מידע על נשים אלה, אנחנו נהיה אלה שניצור אותו. וכך היה, עודנו - ויהיה.

שאלות נוספות

read more↑ hide↑ hide

האם חלו שינויים בשטח מאז הגשת המיזם לכיכר?

כן. המיזם צבר תאוצה ונכתבו והועלו ערכים חדשים. כרגע מונה המיזם למעלה מ-40 ערכים. המיזם זוכה לתהודה בתוך קהילת ויקיפדיה ואמצעי התקשורת הכתובה והאלקטרונית.
http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2262439

מי הוא קהל היעד של המיזם(לדוגמה: סגל,סטודנטים,קמפוס צפון/נמיר, גיל, דמוגרפי, מין…)?

קהל היעד של המיזם הוא קוראי וקוראות העברית בעולם כולו. המעגל הראשון הוא סטודנטיות וסטודנטים שמוזמנים/ות להצטרף למיזם באופן פעיל כדי לכתוב ערכים, המעגל השני הוא משתמשי ומשתמשות האינטרנט שייחשפו לערכים ויעבירו את המידע הלאה (למשל, העוסקים/ות בחינוך) והמעגל השלישי הוא כלל האוכלוסייה שתקבל את המידע (למשל, תלמידות ותלמידים).

בתיבת הטקסט שלמטה, מלא/י את הנתונים: מתוך __________ אנשים אליהם פונה המיזם, הצטרפות של _______ מהם עד תאריך __________ תחשב להצלחה

מתוך 60 אנשים וכו', הצטרפות של 20 תיחשב הצלחה. התאריך תלוי במועד קבלת הסיוע.

באיזו צורה ישפיע המיזם על חיי הנוגעים בו? (הפער בין המצב הקיים למצב הרצוי)

המיזם משפיע על הפעילות והפעילים בו (כותבי/ות הערכים) בכך שהוא מניע אותם לשנות את עולם הידע שמסביבם, להשתתף בפרקטיקה פמיניסטית באקדמיה ולהתנסות בלמידה משמעותית בהיבט החינוכי.
המיזם יהיה מיזם חלוצי בכך שיעניק מלגות לסטודנטים ולסטודנטיות להיסטוריה בסמינר הקיבוצים.
המיזם משפיע על כלל הנוגעים בו (קוראי וקוראות העברית) בכך שהוא מנגיש בעבורם מידע מהימן ובדוק והופך את האנציקלופדיה החופשית לזירה שיוויונית ודמוקרטית יותר.

על מנת להתקדם במיזם, מה נחוץ לך וכמה? (בתשובתך התייחס/י לכ"א, ציוד, חומרים, מקום, ידע ודברים נוספים הדרושים לך)

על מנת להתקדם במיזם נחוצים לנו:
1. כוח אדם שעבר הכשרה במסגרת הקורס "בלי הבדל מין? נשים בישראל בשנות המדינה הראשונות" בחוג להיסטוריה לשם כתיבת הערכים. כוח אדם זה מוכשר לכתיבת ערכים ובעל ידע היסטורי בנושאים הרלוונטיים. מטרתנו היא להעניק מלגות לסטודנטיות/ים שלמדו בקורס וכתבו ערך כדי שיכתבו ערכים נוספים.
2. חומרים ארכיוניים (מסמכים ותמונות). ביקור בארכיון כרוך בהוצאות לצילומים, הוצאות נסיעה והוצאות לרכישת זכויות לתמונות.

מה הצעדים הבאים שאת/ה מתכוונ/ת לנקוט על מנת לקדם את יישום המיזם?

להמשיך את השלמת העלאת הערכים לסמסטר זה ובכך להגיע ל-50 ערכים.
להמשיך את מאבקנו בגורמים בקהילת ויקיפדיה שפועלים כדי למחוק ערכים שלנו.
להמשיך לפרסם את המיזם ולגייס תמיכה.

מעלים ערך: מחזירות נשים להיסטוריה has been chosen as a winner in פורצים דרך - יזמות במכללת סמינר הקיבוצים. - 2319 days ago
שרון גבע רוני מנט said: שלום אדווה, תודה רבה על תגובתך! about this הגשת מועמדות לתחרות. - 2361 days ago read more >
שרון גבע רוני מנט said: שלום רועי, ראשית, מתנצלות על התשובה המאוחרת ותודה רבה על המחמאות והתמיכה שמגיעה מבוגר של הפרויקט. לשאלתך- השלב הבא הוא כתיבת והרחבה של ... about this הגשת מועמדות לתחרות. - 2361 days ago read more >
שרון גבע רוני מנט said: שלום עדייה, ראשית, מתנצלות על התשובה המאוחרת ותודה רבה על המחמאות והתמיכה. לשאלתך- במידה ונזכה בסכום כספי כלשהו אנו מתכננות ליצור ... about this הגשת מועמדות לתחרות. - 2361 days ago read more >

שרון גבע רוני מנט updated this הגשת מועמדות לתחרות. - 2376 days ago

Adva Cohen said: אני חושבת שהשימוש בוויקיפדיה הוא בהחלט דרך טובה להעלות מודעות ו"לתקן" קצת את האופן שבו מסופר הסיפור ההיסטורי. הרעיון מוצלח לדעתי ... about this הגשת מועמדות לתחרות. - 2418 days ago read more >
רועי ציקורל said: המיזם כבר היום פועל והשאלה היא מה הוא בעצם השלב הבא? כיצד ממקסמים אותו? אין לי ספק שאת מכירות את עמוד היא-סטוריה ... about this הגשת מועמדות לתחרות. - 2447 days ago read more >
עדייה הירש said: שרון ורוני שלום! אני עדייה, סטודנטית לניהול עסקי חברתי אשר מלווה את הפרויקטים בתחרות. אנסה לשים את האצבע על נקודות שמצריכות תשומת לב ... about this הגשת מועמדות לתחרות. - 2450 days ago read more >

שרון גבע רוני מנט updated this הגשת מועמדות לתחרות. - 2462 days ago

שרון גבע רוני מנט updated this הגשת מועמדות לתחרות. - 2462 days ago