למידה חווייתית

by איל גלס | 06 בNov 2012
| 0 Comments

Summary:

המיזם נועד לקרב את העולם המתמטי לעולמם של הילדים ולחבב עליהם את דרך הלימוד. המיזם פועל בדרך המשלבת משחק ותרגול של נושאי לימוד מתמטיים. ההנחה בבסיס המיזם היא שדרך משחק קל יותר ליצור חווית למידה חיובית וכך גם ההפנמה והיישום של החומר הנלמד.
המיזם נולד מתוך הצורך שעלה בבתי הנוער לקדם את הילדים במתמטיקה. הרעיון היה שבני הנוער אוהבים לשחק ומעדיפים לשחק בקבוצה וכך, יהיה קל יותר לגייס אותם מאשר לגרום להם לתרגל תרגילים שוב ושוב.
המשחק משלב תרגול עקיף בנושאים הנלמדים בבתי הספר לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך. הרעיון הוא לייצר לכל כיתה ערכה של משחקים המותאמים לגיל ולתוכן. המשחקים מיועדים לקבוצה של בני נוער המשחקים עם מדריך / מנחה.
בכל ערכת משחקים יש לכל משחק הסבר על הנושא הרלוונטי והסבר על התוצאה המצופה מהילד בתחום זה. ההסבר הוא בשפה פשוטה עם דוגמאות, כך שכל מדריך / הורה שאינו מכיר את החומר יכול להבין מה נדרש מהילד לדעת.
בשלב זה, אנו מתחילים לבנות ערכות משחקים לפי כיתות. נשמח מאוד מאוד לתמיכה ולווי בתהליך

אודותיך

read more ↓↑ hide↑ hide

אודותיך

שם פרטי

איל

שם משפחה

גלס

אודות הארגון שלך

שם הארגון

רשת בתי הנוער קדימה - עמותת לשובע

תפקידך בארגון

מנהל רשת בתי הנוער

The information you provide here will be used to fill in any parts of your profile that have been left blank, such as interests, organization information, and website. No contact information will be made public. Please uncheck here if you do not want this to happen..

המיזם

read more↑ hide↑ hide

שם המיזם

למידה חווייתית

תיאור המיזם

המיזם נועד לקרב את העולם המתמטי לעולמם של הילדים ולחבב עליהם את דרך הלימוד. המיזם פועל בדרך המשלבת משחק ותרגול של נושאי לימוד מתמטיים. ההנחה בבסיס המיזם היא שדרך משחק קל יותר ליצור חווית למידה חיובית וכך גם ההפנמה והיישום של החומר הנלמד.
המיזם נולד מתוך הצורך שעלה בבתי הנוער לקדם את הילדים במתמטיקה. הרעיון היה שבני הנוער אוהבים לשחק ומעדיפים לשחק בקבוצה וכך, יהיה קל יותר לגייס אותם מאשר לגרום להם לתרגל תרגילים שוב ושוב.
המשחק משלב תרגול עקיף בנושאים הנלמדים בבתי הספר לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך. הרעיון הוא לייצר לכל כיתה ערכה של משחקים המותאמים לגיל ולתוכן. המשחקים מיועדים לקבוצה של בני נוער המשחקים עם מדריך / מנחה.
בכל ערכת משחקים יש לכל משחק הסבר על הנושא הרלוונטי והסבר על התוצאה המצופה מהילד בתחום זה. ההסבר הוא בשפה פשוטה עם דוגמאות, כך שכל מדריך / הורה שאינו מכיר את החומר יכול להבין מה נדרש מהילד לדעת.
בשלב זה, אנו מתחילים לבנות ערכות משחקים לפי כיתות. נשמח מאוד מאוד לתמיכה ולווי בתהליך

השלב שבו נמצא הפרויקט שלך

שלב הרעיון

מהי הבעיה שהמיזם שלך מנסה לפתור?

המיזם מנסה לתת מענה לכמה בעיות שעלו מהשטח:
1. הירתעות מלימודי מתמטיקה – אנו רואים שבני נוער רבים נרתעים מלנסות לגשת לבעיות במתמטיקה. המקצוע נתפס בעיני רבים כקשה וככזה שלא יצליחו גם אם ינסו.
2. חוסר שליטה בחומר הנלמד בבית הספר – בני הנוער לא שולטים בחומר הנלמד בבית הספר, בנוסף, פעמים רבות הם "סוחבים" פערים לימודיים משנים קודמות.
3. "למה צריך ללמוד מתמטיקה?" הקושיה והתירוץ של בני הנוער לחוסר עניין בלימודי מתמטקיה נובעים בין היתר מחוסר הבנה של הקשר בין מתמטיקה לבין החיים עצמם.

כיצד המיזם שלך נותן מענה יעיל לבעיה?

המיזם מנסה לתת מענה כך:
1. יצירת הקשר חווייתי ללימודי מתמטקיה – יצירת חווייה כיפית ביחד עם לימודי מתמטקיה כך שתבטל את הרתיעה של בני הנוער מהמקצוע.
2. תרגול על חומר הלימודים הנלמד בבית הספר – התרגול שמתקיים בעזרת משחקים מאפשר שליטה בחומר הנלמד ובעזרת תיווך נכון של המדריך אפשר גם ללמוד חומרי לימודי קודמים ולצמצם פערים לימודים הקיימים.
3. קישור נושאי הלימוד לחיי היום יום – תיווך של המנחה מאפשר להבין את הקשר בין נושאי הלימוד לבין החיים עצמם. דוגמא: נושא של אחוזים לתחום של קליעה לסל ומה אחוז הקליעות וכך הלאה.

אם המיזם שלך זכה בפרסים או ציונים לשבח, נשמח אם תציין אותם

אתר האינטרנט

כתובת דף הפייסבוק

כתובת פרופיל הטוויטר

חדשנות

read more↑ hide↑ hide

מה הופך את הרעיון שלך לייחודי (טכנולוגיה חדשנית, מודל פדגוגי, חברתי ו/או עסקי ייחודי וכו'...) - אנא פרט

יחודיות הרעיון טמונה מחד בפשוטתו, ומצד שני הוא מהווה מודל ללמידה אחרת שונה המשלבת משחק ופעילות חברתית קבוצתית לצורך למידה.

אימפקט

read more↑ hide↑ hide

במידה והפרויקט כבר פעיל, מה הערך בתחום החינוך שייצר עד כה?

המיזם עכשיו בשלב הבנייה וההרצה הראשונית. כך שאין לנו עדיין אפשרות להעריך את ערכו בתחום.

במידה ומדובר במיזם חדש, מה ההערך בתחום החינוך שאתה מצפה שיהיה לפרויקט בשנתיים הבאות?

אנחנו מנסים להטמיע את המיזם בכל בתי הנוער שלנו ברשת. כיום ישנם 19 בתי נוער אשר בכל אחד מהם כ-50 ילדים ובני נוער. אנו מצפים שהמיזם יגרום לעליה משמעותית בצינוי הילדים במתמטיקה ובהמשך בתחומי לימוד נוספים.

מי קהל היעד של המיזם? מדוע המיזם חשוב לקהל היעד?

ילדים ונוער בכיתות א- ו' אשר משתתפים בפעילות של רשת בתי הנוער קדימה באופן קבוע ורצוף. ילדים אלו מופנים אלו דרך בתי ספר ולשכות רווחה. המיזם משמעותי עבור בני נוער אלו משום שבמקרים רבים לילדים אלו קיים פער גדול בין החומר הנלמד בבית הספר לבין רמת הידע שלהם. אנו מפעילים מיזם זה לאחר נסיון רב לסייע לבני נוער אלו בדרכים המקובלות ללא הצלחה.

מה ייחשב הצלחה של המיזם? וכיצד תמדוד אותה?

הצלחה של המיזם נמדדת על ידי שני פרמטרים:
1. מדד כמותי - בחינה של שיפור בציונים בבתי הספר
2. מדד איכותי - בחינה של רצון ללמוד ולתרגל נושאים במתמטיקה.
מנסיון שלנו נראה כי ישנה ירידה בממוצע ציוני הילדים של כ-2% משנה לשנה. הצלחה תיחשב כשמירה על הרמה הקיימת, הצלחה רבה תיחשב אם נצליח לייצר עליה משמעותית בציונים.

כיצד ניתן לשכפל את המיזם שלך וליישם אותו במקומות אחרים?

הודות לפשטותו המיזם ולנישותו הרבה, המיזם יכול לשכפל את עצמו בלי כל בעיה. כדי לשכפל את עצמו בהצלחה יש צורך בקיום קבוצה חברתית ומדריך. הדרכה צריכה להינתן למדריך / מנחה הקבוצה.

המשכיות

read more↑ hide↑ hide

מהם האתגרים שיכולים למנוע מהמיזם שלך להתפתח? אנא פרט

יכולים להיות מספר אתגרים:
1. אתגר בהרכב הקבוצה - במידה ובקבוצה יש בעיות התנהגות קשות או בעיות של קשב וריכוז שאינן פתורות ייתכן שתהיה הפרעה למהלך המשחק.
2. שונות בקבוצה - במידה וקיימת שונות רבה ברמת הלימודית של הילדים ייתכנו הפרעות בקשב.

מהן הפעולות שאתה נוקט כדי לעמוד באתגרים הללו?

כדי להתמודד עם אתגר בהרכב הקבוצה חשוב להתחיל בפעילות רק לאחר גיבוש הקבוצה. במידה וקיימות בעיות של קשב וריכוז, או בעיות התנהגות מדריך הקבוצה מודרך על מנת לתת מענה.
לגבי שונות ברמת הלמידה - יש להתאים מראש את הרכב הקבוצה לרמת הלימודים האישית.

מספר המתנדבים במיזם

15-20

מספר המועסקים במיזם

1-5

סיפור המיזם

read more↑ hide↑ hide

הגענו לחלק האחרון של השאלון. זו ההזדמנות שלך לספר לנו את "סיפור המיזם" בצורה חופשית. מה גרם לך לחשוב על הרעיון, מי עומד מאחוריו, איך הכל התחיל וכל שאר הפרטים האישיים והמעניינים שאתה רוצה לספר לנו

רשת בתי הנוער "קדימה" מיסודה של עמותת לשובע הוקמה על מנת לתת מענה רגשי, לימודי וחברתי לבני נוער וילדים בסיכון. הילדים אשר מופנים כולם ממחלקות הרווחה והחינוך בכל עיר מגיעים לבתי הנוער מיד לאחר הלימודים ושוהים בבית הנוער עד לשעה 19:00 במהלך זמן זה בני הנוער אוכלים ארוחת צהריים, מכינים ש"ב, נהנים מפעילות חברתית ערכית, חוגי העשרה וארוחת ערב. בסיום היום כל בני הנוער חוזרים לביתם.
במהלך השנים אנו בוחנים את ציוני הילדים בבתי הספר במקצועות: מתמטיקה, שפה ואנגלית. מבדיקה שלנו אנו לומדים כי ציוני הילדים יורדים לאורך השנים. אמנם לעיתים יש עליה בין מחצית א' למחצית ב' אך עדיין יש ירידה משמעותית בציונים לאורך השנים.
כדי להתמודד עם ירידה זו ניסנו דרכים שונות: הכנת דפי עבודה מותאמים אישית, גיוס חונכים, סיוע בשעת למידה ועוד. עד שלב זה אנו לא הצלחנו לבלום את ירידת הציונים. החל משנה שעברה התחלנו להפעיל חוגים חווייתים בתחומי למידה ומצאנו כי הילדים מאוד אוהבים לשתף פעולה ולשחק במשחקים הקשורים לחומרי הלמידה.
כך נולד הרעיון לפתח ערכת משחקים שתהיה מותאמת לכל כיתה. ערכה זו תכיל משחקי קופסא ומשחקים בחוץ. במידה ויש פער לימודי בקרב תלמידים מכיתה ה לדוגמא ניתן לשחק בערכת המשחקים של כיתה ד' וכך הלאה.
בשלב זה אנו בונים את המשחקים כך שיהיו מותאמות לתחומי הלימוד במתמטיקה.
במידה ואנו נראה את ההשתפתרות בציונים של בני הנוער אנו מעוניינים לפתח ערכות כאלו גם בתחומי השפה.
כרגע, אנו נשמח מאוד ללווי מקצועי בתהליך של בנייה המשחקים והתאמתם לבני הנוער.

איל גלס updated this הגשת מועמדות לתחרות. - 2941 days ago

איל גלס submitted this idea. - 2941 days ago