topic list: התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?

Topicsort iconRepliesCreatedLast reply
דיון על המיזם: להקת Move 2 8 years 15 weeks ago
by מאור חלץ
8 years 13 weeks ago
by מאור חלץ
דיון על המיזם: להרגיש בבית 1 8 years 12 weeks ago
by מלכי צור
8 years 12 weeks ago
by Ori D
דיון על המיזם: לומדים ברשת 0 8 years 12 weeks ago
by דודו גולדשטיין
n/a
דיון על המיזם: לומדים שקט 0 8 years 12 weeks ago
by איתי זיו
n/a
דיון על המיזם: ליגת השכונות- פרויקט חברתי, חינוכי וספורטיבי 1 8 years 13 weeks ago
by לירן ג'רסי
8 years 10 weeks ago
by הילה לרנאו
דיון על המיזם: לידה של משמעות 0 8 years 11 weeks ago
by לילך בנימיני-קורש
n/a
דיון על המיזם: לייק לירוק 0 8 years 12 weeks ago
by lior eilam
n/a
דיון על המיזם: לימוד ביזנס לצלמים 0 8 years 12 weeks ago
by רינת הלון
n/a
דיון על המיזם: לימוד ישראלי 1 8 years 14 weeks ago
by אוהד קורן
8 years 14 weeks ago
by גילי רומן
דיון על המיזם: לימוד קריאה דרך מר פתח וגברת קמץ 0 8 years 12 weeks ago
by לימור המדני כהן
n/a
דיון על המיזם: ליצני החצר 0 8 years 12 weeks ago
by Lihu Gurfinkel
n/a
דיון על המיזם: ללמוד כיצד ללמוד 0 8 years 12 weeks ago
by גדי בן לביא
n/a
דיון על המיזם: למידה חווייתית 0 8 years 12 weeks ago
by איל גלס
n/a
דיון על המיזם: לצאת מאוטומט 1 8 years 13 weeks ago
by אורן ורך
8 years 13 weeks ago
by גילי רומן
דיון על המיזם: לקראת הצעד הבא- למידה סדנאית ייחודית להתמודדות עם אתגר האזרחות הכלכלית חברתית בישראל 6 8 years 18 weeks ago
by בני שחורי
8 years 17 weeks ago
by בני שחורי
דיון על המיזם: מאמאנט תל אביב- ליגת האמהות בכדורשת 0 8 years 12 weeks ago
by גלית אבשלום
n/a
דיון על המיזם: מגמות מקצועיות בשילוב עיוניות 1 8 years 12 weeks ago
by איריס בן דוד
8 years 12 weeks ago
by Ori D
דיון על המיזם: מדברים אמנות 5 8 years 16 weeks ago
by דניאל-נתלי קינד
8 years 15 weeks ago
by עדן קרמר
דיון על המיזם: מדריכים בדרכים 1 8 years 13 weeks ago
by אייל הרשטיק
8 years 13 weeks ago
by Asaf Reshef
דיון על המיזם: מדרש משחקים 2 8 years 12 weeks ago
by אור אלון
8 years 11 weeks ago
by נעמה אינקובטור
דיון על המיזם: מדרשה למעשה 0 8 years 12 weeks ago
by רועי מקלר
n/a
דיון על המיזם: מה אני רוצה לעשות כשאהיה גדול? 1 8 years 15 weeks ago
by אריק בורנשטיין
8 years 14 weeks ago
by גילי רומן
דיון על המיזם: מה הקשר? פיתוח מודעות סביבתית 0 8 years 12 weeks ago
by שגית טל
n/a
דיון על המיזם: מהפכה פדגוגית בחינוך המתמטי בבתי ספר ע''י שילוב טכנולוגיה 0 8 years 12 weeks ago
by ד''ר יוסף דלין
n/a
דיון על המיזם: מובילים למצוינות 8 8 years 17 weeks ago
by חוה וידרגור
8 years 15 weeks ago
by חוה וידרגור