topic list: התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?

Topicsort iconRepliesCreatedLast reply
דיון על המיזם: המרכז הטכנולוגי לילדים 0 7 years 46 weeks ago
by אבי בן אברהם
n/a
דיון על המיזם: המרכז לסיוע ולגלישה בטוחה ברשת האינטרנט 0 7 years 47 weeks ago
by עבדאללה חלאילה
n/a
דיון על המיזם: הסלון 3 7 years 46 weeks ago
by Eitam Sheffer
7 years 29 weeks ago
by מקום גאה בעמק יזרעאל
דיון על המיזם: העצמה אישית דרך הגנה עצמית לנערות במסגרת בית הספר 1 7 years 48 weeks ago
by Shlomi Moyal Ikmf
7 years 48 weeks ago
by גילי רומן
דיון על המיזם: העצמה חינוכית ועידוד תעסוקת נשים במסגרת בייתית 0 7 years 48 weeks ago
by אמי צירמן
n/a
דיון על המיזם: העצמה קוגניטיבית 2 7 years 50 weeks ago
by שמר ארזי
7 years 49 weeks ago
by שמר ארזי
דיון על המיזם: הפותר המתמטי 0 7 years 46 weeks ago
by david chen
n/a
דיון על המיזם: הפייסבוק כפלטפורמה להוראה ולמידה 0 7 years 46 weeks ago
by אמנון זמיר
n/a
דיון על המיזם: הפרויקט לכשירות תרבותית- כלים וכישורים למפגשים בין-תרבותיים 0 7 years 47 weeks ago
by נעמי שמואל
n/a
דיון על המיזם: הקמת בית ספר משלב לדתיים וחילונים בפדגוגייה אלטרנטיבית 1 7 years 46 weeks ago
by ליאת ברשישת
7 years 45 weeks ago
by אודי פולק
דיון על המיזם: הקמת מרכז חינוכי סביבתי ויצירתי 0 7 years 47 weeks ago
by מירי ישראלי
n/a
דיון על המיזם: הקשב וריכוז בידך - תתרכז בהצלחה! 2 7 years 49 weeks ago
by ריקי סימון
7 years 47 weeks ago
by ריקי סימון
דיון על המיזם: השמי"ם הם הגבול – שינוי. מסוגלות. יוזמה. מנהיגות. 6 8 years 1 week ago
by shamaim.jerusalem
7 years 46 weeks ago
by shamaim.jerusalem
דיון על המיזם: התכנית לקולנוע מסייע 0 7 years 47 weeks ago
by גיל כהן-גל
n/a
דיון על המיזם: התנועה לשיפור הלמידה 0 7 years 47 weeks ago
by שרי מירון
n/a
דיון על המיזם: וזארי אתר להורים וילדים בגיל הצעיר 0 7 years 46 weeks ago
by מאיה בן ציון
n/a
דיון על המיזם: זה"ב בגן 0 7 years 47 weeks ago
by רונית רביב
n/a
דיון על המיזם: זהות נשית נרקמת- באמצעות מפגש בינדורי 0 7 years 46 weeks ago
by תמר נסים
n/a
דיון על המיזם: זזהlab 4 7 years 49 weeks ago
by עופר גולד
7 years 49 weeks ago
by גילי רומן
דיון על המיזם: זמן לתת 1 7 years 46 weeks ago
by יאיר פסקו
7 years 46 weeks ago
by גילי רומן
דיון על המיזם: זקני הכפר שרים ומספרים כחול לבן 0 7 years 46 weeks ago
by פנינה שור
n/a
דיון על המיזם: חדר מהאגדות 1 8 years 1 week ago
by נטע ברק
7 years 50 weeks ago
by גילי רומן
דיון על המיזם: חדר שקט 1 7 years 49 weeks ago
by גיורא רובינשטיין
7 years 49 weeks ago
by May Amiel
דיון על המיזם: חוות תלמוד הצמחים 0 7 years 46 weeks ago
by אברהם דהאן
n/a
דיון על המיזם: חונך ומחנך 0 7 years 50 weeks ago
by ישי סנדק
n/a