topic list: התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
דיון על המיזם: SpaceIL 1 6 years 51 weeks ago
by יריב בש
6 years 51 weeks ago
by May Amiel
דיון על המיזם: הדרכת הורים רגישת תרבות 2 6 years 51 weeks ago
by Ofer Grosbard
6 years 51 weeks ago
by Ofer Grosbard
דיון על המיזם: כסף – איך זה עובד, דיון לימוד ותרגול בנושא הכסף בחיינו 10 7 years 20 hours ago
by אורן בלבן
6 years 50 weeks ago
by גילי רומן
דיון על המיזם: נקודות למחשבה 1 6 years 50 weeks ago
by Chen Meir
6 years 50 weeks ago
by Ori D
דיון על המיזם: ביחד 3 6 years 50 weeks ago
by Shlomo Noriani
6 years 50 weeks ago
by Shlomo Noriani
דיון על המיזם: לקראת הצעד הבא- למידה סדנאית ייחודית להתמודדות עם אתגר האזרחות הכלכלית חברתית בישראל 6 6 years 51 weeks ago
by בני שחורי
6 years 49 weeks ago
by בני שחורי
דיון על המיזם: New generation - לעתיד כלכלי טוב יותר 4 6 years 50 weeks ago
by avi hillel
6 years 49 weeks ago
by גילי רומן
דיון על המיזם: תלמידים מעצבים את עתיד החינוך! 4 6 years 50 weeks ago
by תומר ברץ
6 years 49 weeks ago
by דניאל-נתלי קינד
דיון על המיזם: "מורים מארחים מורים" - רשת שיתוף ידע באמצעות Skype 8 6 years 50 weeks ago
by תומר ברץ
6 years 49 weeks ago
by Ori D
דיון על המיזם: כח הקבוצה 7 6 years 50 weeks ago
by נגה לוי
6 years 49 weeks ago
by נגה לוי
דיון על המיזם: אקדמיית הצב 6 6 years 50 weeks ago
by אורי ולד
6 years 49 weeks ago
by Jonathan Boanish
דיון על המיזם: אדיוגרף עיצובים לסביבות למידה 6 6 years 50 weeks ago
by דבורה פלדמן
6 years 49 weeks ago
by גילי רומן
דיון על המיזם: ק"ל בל"ב 1 6 years 49 weeks ago
by דבורה בן-ארצי לוי
6 years 49 weeks ago
by גילי רומן
דיון על המיזם: נפלאות התזונה 1 6 years 49 weeks ago
by אלעד אנלן
6 years 49 weeks ago
by גילי רומן
דיון על המיזם: חדר מהאגדות 1 6 years 51 weeks ago
by נטע ברק
6 years 49 weeks ago
by גילי רומן
דיון על המיזם: חונך ומחנך 0 6 years 49 weeks ago
by ישי סנדק
n/a
דיון על המיזם: משחקים מחוץ לקופסה, תקשורת חברתית במאה ה-21 4 6 years 49 weeks ago
by חדוה להב
6 years 48 weeks ago
by חדוה להב
דיון על המיזם: אנגלית לומדים ביחד 4 7 years 4 days ago
by אבישי שלוש
6 years 48 weeks ago
by אבישי שלוש
דיון על המיזם: אתגר היזמות לנוער 1 7 years 4 days ago
by אור-טל קריתי
6 years 48 weeks ago
by דלית לאופר
דיון על המיזם: בית הספר הבין תחומי לחינוך מתקדם 2 6 years 50 weeks ago
by דוקטור ריקי שי
6 years 48 weeks ago
by דוקטור ריקי שי
דיון על המיזם: פרוייקט חקר קהילתי 13 6 years 51 weeks ago
by רחל מאיר
6 years 48 weeks ago
by גילי רומן
דיון על המיזם: כותבים ספר 2 6 years 48 weeks ago
by ישי סנדק
6 years 48 weeks ago
by ישי סנדק
דיון על המיזם: 'פילפל לילדים חריפים' 2 6 years 49 weeks ago
by דורית דונר
6 years 48 weeks ago
by דורית דונר
דיון על המיזם: עתודת אבני דרך 16 6 years 49 weeks ago
by ענבל שהם
6 years 48 weeks ago
by ענבל שהם
דיון על המיזם: "Start up יצירתי חברתי", הפקת ספרי ילדים, בשילוב תרומות "מעשר" 6 6 years 49 weeks ago
by אשר וינשטיין
6 years 48 weeks ago
by אשר וינשטיין