topic list: התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?

TopicRepliesCreatedsort iconLast reply
דיון על המיזם: מעצבים לעתיד 3 7 years 48 weeks ago
by לירון הרשקוביץ
7 years 47 weeks ago
by Tanya Damm Bokobza
דיון על המיזם: קוצינג לכל תלמיד 4 7 years 48 weeks ago
by שחר משה ירקוני
7 years 47 weeks ago
by שחר משה ירקוני
דיון על המיזם: קול הקולות 10 7 years 48 weeks ago
by Morel Koren
7 years 46 weeks ago
by Maor Leib
דיון על המיזם: חינוך למנהיגות בקרב צעירות חרדיות 0 7 years 48 weeks ago
by רינה קלדרון
n/a
דיון על המיזם: מדריכים בדרכים 1 7 years 48 weeks ago
by אייל הרשטיק
7 years 47 weeks ago
by Asaf Reshef
דיון על המיזם: בית הספר למוזיקה של הכפר הירוק 0 7 years 48 weeks ago
by אמיר בן אלון
n/a
דיון על המיזם: גננצ'יק - חינוך אקולוגי לדור הטכנולוגי 0 7 years 48 weeks ago
by עינת מלצר
n/a
דיון על המיזם: "זהירות בדרכים" בראי הפיזיקה והפיזיולוגיה 0 7 years 48 weeks ago
by מיה מירב
n/a
דיון על המיזם: שכנים - אני וסביבתי 0 7 years 47 weeks ago
by hadassah raz
n/a
דיון על המיזם: צמיחה והצמחה בגינה האקולוגית 0 7 years 47 weeks ago
by דפנה עשת
n/a
דיון על המיזם: שילוב תכנית המדיטציה הטרנסנדנטלית (להלן"מ"ט) בבתי ספר ככלי לשיפור הישגים לימודיים והפחתת אלימות 0 7 years 47 weeks ago
by ארנון מוכתר
n/a
דיון על המיזם: School TV 0 7 years 47 weeks ago
by gilad ben ari
n/a
דיון על המיזם: הפרויקט לכשירות תרבותית- כלים וכישורים למפגשים בין-תרבותיים 0 7 years 47 weeks ago
by נעמי שמואל
n/a
דיון על המיזם: The Same Moon- ירח משותף 0 7 years 47 weeks ago
by Adi Shacham
n/a
דיון על המיזם: תכנית חן – תכנית לשינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות בקרב נוער בסיכון 0 7 years 47 weeks ago
by איילת הלל
n/a
דיון על המיזם: SEED - השיטה שלך להתפתחות הילד 0 7 years 47 weeks ago
by galit danny
n/a
דיון על המיזם: התכנית לקולנוע מסייע 0 7 years 47 weeks ago
by גיל כהן-גל
n/a
דיון על המיזם: שירה עברית מולחנת לכיתות י"א-י"ב 0 7 years 47 weeks ago
by אורלי גואטה
n/a
דיון על המיזם: שילוב סמרטפונים בחינוך 3 7 years 47 weeks ago
by גיל צורי
7 years 47 weeks ago
by Ori D
דיון על המיזם: "סקרנות" 0 7 years 47 weeks ago
by רועי לבנון
n/a
דיון על המיזם: שיעור אחר 1 7 years 47 weeks ago
by אליען לזובסקי
7 years 46 weeks ago
by דוד אל-עד
דיון על המיזם: "שיעורים" - רשת חברתית המקשרת בין אנשים וידע 1 7 years 47 weeks ago
by אורן ברקליס
7 years 45 weeks ago
by אורן ברקליס
דיון על המיזם: "צעדים ביפו" 0 7 years 47 weeks ago
by רועי בן דוד
n/a
דיון על המיזם: טיפוח מנהיגות פדגוגית 0 7 years 47 weeks ago
by שלמה בן בסט
n/a
דיון על המיזם: face book כמקשר תלמיד שעור מורה 1 7 years 47 weeks ago
by asaf zucker
7 years 47 weeks ago
by אורן ברקליס