topic list: התחרות ליזמות בחינוך: מי יהיו האנשים שישפיעו על החינוך בישראל?

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
דיון על המיזם: מדריכים בדרכים 1 8 years 13 weeks ago
by אייל הרשטיק
8 years 13 weeks ago
by Asaf Reshef
דיון על המיזם: אני ברדיו 0 8 years 13 weeks ago
by שלומי ברק
n/a
דיון על המיזם: "צעדים ביפו" 0 8 years 13 weeks ago
by רועי בן דוד
n/a
דיון על המיזם: theLearnia - רשת לימודית חברתית 4 8 years 14 weeks ago
by יוסי אברהם
8 years 13 weeks ago
by יוסי אברהם
דיון על המיזם: שילוב תכנית המדיטציה הטרנסנדנטלית (להלן"מ"ט) בבתי ספר ככלי לשיפור הישגים לימודיים והפחתת אלימות 0 8 years 13 weeks ago
by ארנון מוכתר
n/a
דיון על המיזם: שילוב סמרטפונים בחינוך 3 8 years 13 weeks ago
by גיל צורי
8 years 13 weeks ago
by Ori D
דיון על המיזם: "סקרנות" 0 8 years 13 weeks ago
by רועי לבנון
n/a
דיון על המיזם: BUYACHAD 1 8 years 14 weeks ago
by אלון אלפרוביץ
8 years 13 weeks ago
by May Amiel
דיון על המיזם: תוכנית יזמות לילדים 4 8 years 15 weeks ago
by גלית זמלר
8 years 13 weeks ago
by רונישטק שטקלר
דיון על המיזם: תוכנית "מחוברים" 2 8 years 13 weeks ago
by הדס ירון
8 years 13 weeks ago
by הדס ירון
דיון על המיזם: בעיניך - תכנית הכשרה לנערות לפעולה בקהילה 1 8 years 14 weeks ago
by רוגע קורן
8 years 13 weeks ago
by גילי רומן
דיון על המיזם: בחירתו של תורם 1 8 years 13 weeks ago
by יוגב חטינה
8 years 13 weeks ago
by גילי רומן
דיון על המיזם: ניגון של תקווה 1 8 years 13 weeks ago
by אלעד אופיר
8 years 13 weeks ago
by גילי רומן
דיון על המיזם: מרכז העצמה לתלמידים בדואים ( מהל"ב) 1 8 years 14 weeks ago
by בושרא מזאריב
8 years 13 weeks ago
by גילי רומן
דיון על המיזם: לצאת מאוטומט 1 8 years 13 weeks ago
by אורן ורך
8 years 13 weeks ago
by גילי רומן
דיון על המיזם: חונכות תלמידים על ידי תלמידים 1 8 years 14 weeks ago
by ארן ירושלמי
8 years 13 weeks ago
by גילי רומן
דיון על המיזם: מסר חכם 0 8 years 14 weeks ago
by מורדכי יוסף
n/a
דיון על המיזם: תכנית חן – תכנית לשינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות בקרב נוער בסיכון 0 8 years 13 weeks ago
by איילת הלל
n/a
דיון על המיזם: אומנות בשיתוף קהילה וקהל 0 8 years 14 weeks ago
by ornita livne leibman
n/a
דיון על המיזם: ילדים בעלי צרכים מיוחדים 0 8 years 15 weeks ago
by סמדר אוסמו
n/a
דיון על המיזם: מכינת יום "אחריי! בידידות" 0 8 years 13 weeks ago
by ניצן אשבל
n/a
דיון על המיזם: הפרויקט לכשירות תרבותית- כלים וכישורים למפגשים בין-תרבותיים 0 8 years 13 weeks ago
by נעמי שמואל
n/a
דיון על המיזם: School TV 0 8 years 13 weeks ago
by gilad ben ari
n/a
דיון על המיזם: שלבים בדרך למעלה 2 8 years 14 weeks ago
by גיא וסאל ותומר וקנין
8 years 13 weeks ago
by גיא וסאל ותומר וקנין
דיון על המיזם: פיתוח מיומנויות ליזמות חברתית-חינוכית 0 8 years 14 weeks ago
by אבשלום אדרת
n/a