topic list: לעשות יותר מפחות : יזמות חברתית סביבתית בישראל

Topicsort iconRepliesCreatedLast reply
דיון על המיזם: רוזה פרארי 0 8 years 9 weeks ago
by ורד חדד
n/a
דיון על המיזם: רחובות רב מפלסים 4 7 years 51 weeks ago
by Yehuda Kfir
7 years 51 weeks ago
by מיכל יוסף
דיון על המיזם: רכבות מרוץ 0 7 years 51 weeks ago
by ערן רוטשטין
n/a
דיון על המיזם: שארית הבנייה 2 8 years 5 weeks ago
by ערן כהן
8 years 2 weeks ago
by ערן כהן
דיון על המיזם: שוק מקומי 6 8 years 13 weeks ago
by מיכל יוסף
8 years 2 weeks ago
by מיכל יוסף
דיון על המיזם: שטרות 'ירוקים'- כלכלה ירוקה בקהילה 2 8 years 6 weeks ago
by יובל סוסקינד
7 years 50 weeks ago
by יובל סוסקינד
דיון על המיזם: שירותים אקולוגים ואדמה 0 7 years 51 weeks ago
by שרון הראל
n/a
דיון על המיזם: שיתוף תושבים בתהליך הטמעת מושב ירוק 0 8 years 11 weeks ago
by Orit Nahamias
n/a
דיון על המיזם: שמיים - מיחזור קהילתי 0 7 years 51 weeks ago
by עדו לאופר
n/a
דיון על המיזם: שמירת טבע ופיתוח בנוף ים צפון 0 8 years 4 weeks ago
by יעל גלעד
n/a
דיון על המיזם: תוכנית ווג'ד-אקולוגיה מעשית שכונתית 1 8 years 11 weeks ago
by אלכס צ'מודנוב
8 years 1 week ago
by מיכל לפידות
דיון על המיזם: תחליף פלסטיק 0 8 years 1 week ago
by מוטי אפרת
n/a
דיון על המיזם: תכנית מ.ש.ק -מובילים שביל קיימות בנחל נטוף 0 8 years 2 weeks ago
by גילה מדאורי
n/a
דיון על המיזם: תכנית שומרי הנחל 0 8 years 2 weeks ago
by נעמה טבע
n/a