דיון על המיזם

פעילים בסביבה: תוכנית מנהיגות סטודנטיאלית להסברה בתרבות של צריכה