דיון על המיזם

מרכז חינוך אקולוגי-קהילתי - "לב היער"